Кандидатстване и селекция за мобилност с цел практика на студенти по програма „Еразъм+“ за академичната 2022/2023 година

На вниманието на студентите на НХА:

Във връзка с кандидатстването ви за участие в студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм”+ Ви съобщаваме, че след като уведомите ръководителите на своите катедри, трябва да изпратите по имейл заявление (в свободен текст) за участие в селекцията по програмата за практика.

Първият етап на кандидатстването включва изпращането на: три имена на студента, специалност, курс, чужд език, на който ще се яви на изпит, телефон и имейл за контакт.
Тези заявления представляват имейл до „Международен отдел“, изпратени в срок до 21.12.2021 г. (включително), на erasmus@nha.bg

Кандидатите за мобилност по „Еразъм+“ с цел практика трябва да представят Писмо за намерение (Letter of Intent),  подписано и подпечатано от приемащата организация, с което се потвърждава съгласието на приемащата организация за осъществяване на мобилност по програма “Еразъм+“. Студентите, кандидатстващи за участие в програма „Еразъм+“, трябва да подготвят портфолио, не повече от 20 МВ за цялото портфолио, чието съдържание включва CV и до 20 снимки на творби с максимална резолюция на една снимка 1280х1024 px, по една снимка на страница, подбрани по избор на студента.Задължителен формат на портфолиата - .pdf.CV-то и надписите под работите трябва да бъдат на английски език.  Студентите от катедра „Изкуствознание“ могат да кандидатстват и с теоритичен материал (статия, есе...).

Писмата за намерения (Letter of Intent) и портфолиата се изпращат по имейл на: erasmus@nha.bg до 31.01.2022 г.

Допълнителна информация

Селекцията ще се извърши въз основа на успешно положен изпит по чужд език на ниво В2 по избор – английски, немски, френски, испански или италиански, като студентите могат да се явят на няколко изпита, по няколко езика.Окончателната класация ще бъде направена от комисия, назначена със заповед на ректора въз основа на представените от студентите портфолиа и писма за намерение. Изпитите се провеждат по график, през месец февруари 2022 г., според епидемичната обстановка в страната.

Практиките на студентите трябва да бъдат реализирани до 1 година след дипломирането им, в допустимия период – между 2 и 4 месеца.

Ще бъдат разглеждани само кандидатурите на студентите, предали писмата за намерение (Letter of Intent), преди посочения краен срок.

За повече информация и разяснения:

Международен отдел:

e-mail: erasmus@nha.bg

 

 

Сподели