Кандидатстване за преподавателска мобилност – КА107 на преподаватели от ВУ между програмни и партниращи страни, по програма „Еразъм+“, за академичната 2018/2019 ПО ОДОБРЕН ПРОЕКТ за мобилност

На вниманието на преподавателите в НХА.
 
Мобилност на преподаватели.   
Желаещите преподаватели да осъществят мобилност по програма Еразъм+ в страни, извън Европа, имат възможност да кандидатстват за осъществяване на престой в двете одобрени институции - Централна академия за изящни изкуства, Пекин, Китай и в Университета в Черна гора, Факултет за изящни изкуства, Цетине по проект за мобилност КА107. За целта, те трябва да подадат заявление в свободен текст и документи – СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшопа в Международен отдел на НХА.
 
Финасовата подкрепа (грант) за осъществяване на преподавателската мобилност включва индивидуална подкрепа и пътни разходи.
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
 
Краен срок за подаване на заявления и документи, включващи
СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп – 15 октомври 2018
 
Международен отдел
ул. „Шипка“ 1, ет 2,
НХА

Сподели