Катедра Дизайн на порцелан и стъкло

Специалността обхваща всички сфери на дизайна и свободната артистична изява в областта на порцелана, стъклото и фината керамика.
Студентите придобиват знания и умения, позволяващи решаването на най-сложните задачи на художественото проектиране и внедряване в промишленото производство. Развиват конструктивно мислене и решават художествени задачи с акцент в търсене на собствен стил, индивидуалност и артистичност.
Придобитите знания им позволяват успешно участие в съвременните художествени и творчески процеси.
Специалността е единствения в страната център за подготовка на висококвалифицирани  художници и дизайнери в проектантски студия и производствени предприятия за порцелан, фина керамика и стъкло.
В магистърска степен се доразвиват знанията придобити в бакалавърския курс. Студентите  реализират собствен артистичен или дизайнерски проект в порцелан или стъкло.
Завършилите втората специалност „Теория и практика на художественото образование“, получават професионална квалификация „учител по изобразително изкуство”.
Завършилите магистърска степен могат да работят в областта на свободната творческа изява, а също така, като експерти, като ръководители на проектантски бюра, колективи и институти. Могат да преподават във висши училища.
 
Ръководител на катедрата
проф. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
 
преп. д-р инж. ВАСИЛ ХАРИЗАНОВ
преп. БОРИСЛАВ КОРУДЖИКОВ
гл. ас. д-р КРАСЕН ТРОАНСКИ

Сподели