Резултати от изпити за о.н.с. Доктор 2019 г.

 Резултати от проведените изпити за онс Доктор за уч.2019/2020 г.
 

1. Живопис – 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

2. Стенопис -  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

3. Скулптура -  1 изпит

4. Графика -  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

5. Книга, илюстрация и печатна графика -  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

6. Плакат и визуална комуникация -  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

7. Изкуствознание :

-Модерно и съвременно изкуство -  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

-Дигитални изкуства  -   1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

-Фотография -  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

8.   Керамика –  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

9. Текстил – изкуство и дизайн –  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

10. Индустриален дизайн - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

11. Дизайн за детската среда - 1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

12. Мода -  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

13. Теория и практика на художественото образование –  1 изпит , 2 изпит, 3 изпит

 

 

Сподели