Костюми и аксесоари за сюжетни игри, карнавали и атракциони (МА)

Програмата  има  за  цел  да  изясни  редица  проблеми,  свързани  с  комплексното проектиране  на  сюжетни  костюми и допълнителните атрактивни принадлежности към тях. Детският свят, както и заобикалящата действителност дават много широк спектър от възможности за избор на типажи и среда, в която те да могат да бъдат развивани за най-удовлетворително себеизразяване на децата и стимулиране на артистични качества.
Разработките трябва да  обслужват градини, училища, детски заведения, атракциони и др., но преди всичко индивидуалния потребител, като за целта студентите е необходимо да се съобразяват с всички особености и изисквания, произхождащи от това. Нужно е да се прилага дизайнерски подход в работата, тъй като проектите са за промишлени изделия.
В етапите, през които преминава проектантският процес, е необходимо да се изяснят всички творчески и технически страни на заданието, като се премине през проучване, идейни скици, проекти, чертежи, макетиране и се стигне до окончателното осъществяване на модели за промишлеността.
Посредством комплексната задача студентите се поставя в реалните условия на художественото проектиране и реализация на дизайн продукт.
По желание на студентите задачите могат да имат по-широк обхват и да се обвържат с други проблеми на дизайна за деца или да се превърнат в интердисциплинарна разработка.
 
Редовни преподаватели:
доц. д-р МАГДАЛЕНА ЛАЗАРОВА
проф. д-р арх. МИЛЕНА НИКОЛОВА
доц. д-р РУМЯНА ПАНКОВА
гл. ас. д-р РАЯ ГАЙТАНДЖИЕВА
ас. д-р ПЕТЯ БЛАГОЕВА

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели