Красимира Станчева Коева, професор д-р

9.09.1951, Габрово
Френска езикова гимназия, Варна
НХА (ВИИИ), изкуствознание, 1975
Професор, катедра „Изкуствознание“, дисциплина изкуствознание
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
e-mail: koeva_k@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
По-важни публикации:
„Кирил Цонев“, изд. Спектър, С., 1996 (монография)
„Предакадемичният“ период на българското изкуство“, сп. Проблеми на изкуството, 2007, кн. 2
„Венера, заспала до морето“ (История на първата изложба в България), Сб. „Добруджа в изобразителното изкуство“, Добрич, 2007
„Каузата за „родното“ в българската живопис през първата половина на ХХ век и флиртовете на властта“, Сб. МИФ, 2000
„Сецесионът и неговият отглас в българската живопис“, сп. Проблеми на изкуството, 2003, кн. 3
„Предметният стил в българската живопис“, сп. Проблеми на изкуството, 1995, кн. 4
„Българската живопис през 20-те години – между родното и модернизма“, сп. Проблеми на изкуството, 1991, извънреден брой
„Иван Лазаров и „Родно изкуство“, сп. Проблеми на изкуството, 1990, кн. 4
„Върху някои проблеми на стилово-пластическия възглед в живописта на Новите художници“, сп. Изкуство, 1982, кн. 5

Сподели