Маня Иванова Вапцарова, проф. д-р

р. 1961 г., София
1986 Магистър, Графика, НХА
1984 Асистент, Катедра „Сценография“, НХА
2005 Доцент, Катедра „Сценография“, НХА
2013 Доктор, Катедра „Сценография“, НХА
2015 Професор по живопис и графика, Катедра „Сценография“, НХА
Дисциплини: Живопис, Графични техники
2007 – 2015 Ръководител,  Катедра „Сценография“, НХА
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
СБХ, член
Е-поща: m.vapcarova@nha.bg
 
 
2018 – 2019 Ръководител, Изложбена дейност, НХА
2020 – 2022 Главен редактор, e-списание „Изкуство и Критика“, НХА
 
www.manyavaptsarova.wix.com/manyavaptsarova
 
Участия в групови изложби (регионални и международни), симпозиуми по живопис и графика, конкурси
1986 насетне Испания, Полша, Унгария, Италия, Германия, Мексико, Русия, Финландия, Холандия, Словакия, Белгия, Турция, Великобритания, Австрия, Япония, САЩ, Сърбия
 
Участия в международни биеналета (графика и живопис)
Краков, Полша; Варна и София, България; Канагава, Япония; Гуанлан, Китай
 
Самостоятелни изложби
2015 София, галерия Арт Алея, „Отвъд видимото“, живопис
2015 София, галерия „Алма Матер“, СУ „Св. Климент Охридски“, изложба инсталация „Отразена повърхност“
2011 София, галерия „Алма Матер“, СУ „Св. Климент Охридски“, изложба инсталация „Вертикали – убежища на светлината“
2010 София, галерия „Феста“, „Подир птицата Божия“, живопис
2010 Айзенах, Германия, графика и рисунка
2009 Ерфурт, Германия
2005 София, България
2000 София, България
1999 Варна, България
1994 Кремс, Австрия
1992 София, България
1990 Созопол, България
1989 София, България
1988 София, България
 
Награди
1987 Биенале на графиката – Варна, България
1989 Биенале на графиката – Любин, Полша
1989 Награда за графика – ОХИ „Екология-89“
2016 Награда на журито "Enter into Art" 2016, Кьолн, Германия
 
Участия  в международни графични и живописни симпозиуми в България, Словакия, Сърбия
Участия в научни конференции с публикации
Съставител на научни издания на НХА
 
Публикации
„Еклектични изобразителни средства и визуални цитати“. В: Сборник „Дизайн & приложни изкуства“, НХА, 2018
„Съподчинението като осъзнат целенасочен подход при организирането на живописната композиция“. В: Сборник доклади, НХА, 2012
”Изобразителни възможности на графичните техники като средства за обогатяване на живописния език при визуализиране на сценографската идея”. В: Сборник доклади „Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн и декоративно-приложните изкуства“, НХА, 2010
„Композиционните експерименти на кубизма“. В: Сборник доклади, НХА, 2011
„Ролята на детското изкуство за развитието на абстрактната живопис“. В: Сборник доклади „Детето на XXI век, НХА, 2009
 
Творби в колекции
Галерии и частни колекции в Австралия, Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Полша, Португалия, САЩ, Словакия, Сърбия, Унгария, Франция, Чешка република, Швеция, Япония 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Галерия

Сподели