Милена Николаева Николова, професор д-р

2.09.1953, София
21-ва гимназия
УАСГ, архитектура,1976
Доцент, катедра „Индустриален дизайн, дисциплина пространство, цвят, дизайн
доктор
Заместник председател на общото събрание на ФПИ на НХА
Член на Съюза на архитектите в България
e-mail: milenapetrovich@abv.bg
 
 
 
 
ТВОРЧЕСКА, НАУЧНА, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКА, ПРЕПОДАВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ 
на проф. д-р  арх. Милена Николаева Николова
Монография 
Николова, М.Н. Методика за проектиране на изделия предмет на дизайна за архитектурата, В: Известия, № 4, Главпроект,1989.
Николова, М. Н. Цветът в жилищния интериор. София, Европрес, 2013, USBN 978-954-8972-04-8
Статии и публикации в сборници от научни конференции
 
Изграждане на цветовата среда в архитектурния интериор. В: сб доклади Международна конференция Balkan color ”Цвят във всички направления”, Варна, 23-25 септември, 2001. 
Програма за анализ на обектите по отношението на изграждането на цветовата среда. В: сб доклади - Национален семинар ”Цветознание в образованието”, София, 2001.
 Влиянието на цвета и светлината в архитектурния интериор-емоционално – естетически аспекти, // ”Детайли”, № 1, 2003. 
Влиянието на цвета и светлината в архитектурния интериор, ІІ част.// ”Детайли”, № 2, 2003.
Психологически аспекти на изграждането на цветовата среда, В: сб доклади -Национален семинар “Цвят и психология”, октомври, 2003.
Специфични аспекти на изграждането на цветовата среда в обществените и жилищните интериори, Национална конференция “Цвят, светлина, архитектура”, София, 29 април 2004.
Дизайна за архитектурата, конференция “ 40 години образование по дизайн”, 25-26 януари, 2005.
Anmerkungen zur Farbgestaltung von Innenraumen, //Farbe und Raum, № 5, 1990.
Light and colour in the architectural interior, referat. //Тhe 2 th Balkan conference on liting, Istambul, okt 2002. 
Николова, М. Н. Цветовата среда при изграждането на обемно-пространствените композиции. В: Цвят и образование, „Група цвят”, София, ноември 2006, USBN 978-954-91315-8-1.
 
Николова, М. Н. Влиянието на дневната светлина при проектирането на интериорите. В: Цвят и дневна светлина”. Група Цвят, София, 2007, USBN 978-954-92092-1-1.
 
Николова, М. Н. Развитие на цветовата среда в интериора в различни исторически епохи. В: Балканколор - Варна, Група Цвят, 2008, USSN 1313-4884.
 
Николова, М. Н. Цветовата композиция и художествения образ на детските градини - концепция за изграждане. В: Детето на ХХІ век, Национална художествена академия и катедра „Дизайн на детската среда”, май 2009, USBN 978-954-2988-09-0. 
 
Николова, М. Н. Пластичен език и колорит при решаването на пространствени задачи. В: Дизайн без граници, НХА и катедра „Индустриален дизайн ”, ноември 2009, USBN 978-954-92524-1-5.
 
Николова, М. Н. Цветовите композиции в пространствата за деца. В: Сборник доклади с международно участие ”Цветът и детето”, Национална художествена академия и катедра „Дизайн на детската среда, Група Цвят, юни, 2010 ,USBN 978-954-92092-4-2.
 
Николова, М. Н. Музеят като спектакъл – реплика от миналото и поглед в бъдещето. В: Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн, Национална художествена академия, ноември, 2010, USBN 978-954-2988-11-3.
 
Николова, М. Н. Рон Арад или изкуство без граници. В: Сборник доклади с международно участие „Дизайн-2011”, СБХ и Група Цвят, октомври 2011, USBN 978-954-92092-6-6.
 
Николова, М. Н. Цветовите предизвикателства на Ар Деко. В: Цвят и образование, Група Цвят, декември 2011, ISSN 1314-5142.
 
Николова, М. Н. Философия на цвета в движението Де Стил, В: Цвят и светлина в архитектурата ІІІ. Група Цвят, юни 2012, ISSN 1314-6564.
 
Участие в изложби
Участие в изложба ”Естетизация на градската среда “ с проект за естетизация на завод “Георги Костов” (в колектив с
диз. Р.Михайлова), галерия Шипка №6, 1988
Участие в изложба “Животът на цветовете”, галерия Шипка №6, юни 2004 - с два обекта.
 
Реализирани обекти                   
Кино-видео клуб “Лиляна Димитрова”, София, реконструкция и интериор, (в колектив), 1986.
Кино-видео клуб – студентски град, София, интериор, (в колектив), 1987..
Дискотека и младежки клуб – гр.Нови Искър, интериор, (в колектив), 1988.
Представителен магазин за очила и рамки на Джани Версаче, бул Мария Луиза № 54 (до Лъвов мост), интериор, 1995.
Обзавеждане на кабинетите и залите за съвещания на агенцията за приватизация, (в колектив ), 1997.
Център за деца инвалиди – “Карин дом”, ”Св.Константин”, Варна, реконструкция и интериор, (в колектив ), 1998.
Магазин – оптика, пл. ”Славейков“ № 7, (срещу шадравана), реконструкция и интериор, 2000. 
Интериорни пространства и обзавеждане на вицепремиерски кабинет в Министерски съвет, 1999–2001. 
Изграждане на интериори и обзавеждане на пространства в министерството на транспорта: представителен и работен кабинет, спомагателни пространства на министър и зам. Министър.
Магазин за облекло на завод “Витоша” АД, бул”Черни връх”№ 54 , реконструкция и интериор, 2002.
Детски парти клуб „Смехорани І”, кв.Мотописта бл. 2 е, реконструкция и интериор, ( зад БИЛА) 2002. 
Кафе “ЕНИГМА”, бул.”Мадрид”, реконструкция и интериор, 2003.
Комплекс от 6 бр магазини на фирма “Фаворит”, бул “Черни връх” № 56, реконструкция и интериор, 2002.
Детски парти клуб „Смехорани ІІ”, кв.Мотописта бл. 2, (зад БИЛА), интериор, 2004. 
Музей „Експозиция на котвата”, гр. Ахтопол, 2011 г.

Сподели