Милена Николаева Николова, професор д-р

2.09.1953, София
21-ва гимназия
УАСГ, архитектура,1976
Доцент, катедра „Индустриален дизайн, дисциплина пространство, цвят, дизайн
доктор
Заместник председател на общото събрание на ФПИ на НХА
Член на Съюза на архитектите в България
e-mail: milenapetrovich@abv.bg
 
 
 
 
1. Николова, М. Н. Цветовата среда при изграждането на обемно-пространствените композиции. В: Цвят и образование, „Група цвят”, София, ноември 2006, USBN 978–954–91315–8–1
2. Николова, М. Н. Монохроматичните, ахроматичните и неутрални цветови композиции в интериора и елементите на дизайна в него. В: Проблеми и перспективи в развитието на съвременните промишлени изкуства, Национална художествена академия, декември 2006.
3. Николова, М. Н. Влиянието на дневната светлина при проектирането на интериорите. В: Цвят и дневна светлина“. Група Цвят, София, 2007, USBN 978–954–92092–1–1
4. Николова, М. Н. Развитие на цветовата среда в интериора в различни исторически епохи. В: Балканколор – Варна, Група Цвят, 2008, USSN 1313–4884.
5. Николова, М. Н. Цветовата композиция и художествения образ на детските градини-концепция за изграждане. В: Детето на ХХІ век, Национална художествена академия и катедра „Дизайн на детската среда“, май 2009, USBN 978–954–2988–09–0
6. Николова, М. Н. Пластичен език и колорит при решаването на пространствени задачи. В: Дизайн без граници, НХА и катедра „Индустриален дизайн“, ноември 2009, USBN 978–954–92524–1–5.
7. Николова, М. Н. Цветовите композиции в пространствата за деца. В:сборник доклади с международно участие „Цветът и детето“, Национална художествена академия и катедра „Дизайн на детската среда, Група Цвят, юни, 2010, USBN 978–954–92092–4–2
8. Николова, М. Н. Музеят като спектакъл – реплика от миналото и поглед в бъдещето. В: Постижения и тенденции в развитието на съвременния дизайн, Национална художествена академия, ноември 2010. USBN 978–954–2988–11–3
9. Николова, М. Н. Рон Арад или изкуство без граници. В:Сборник доклади с международно участие „Дизайн 2011“, СБХ и Група Цвят, октомври 2011, USBN 978–954–92092–6–6
10. Николова, М. Н. Цветовите предизвикателства на ар Деко. В: Цвят и образование, Група Цвят, декември 2011, ISSN 1314–5142
11. Николова, М. Н. Философия на цвета в движението Де Стил, В: Цвят и светлина в архитектурата ІІІ. Група Цвят, юни 2012, ISSN 1314–6564
12. Николова, М. Н. Цветовете са лична област. Идеален дом, 2006, бр. 125
13. Николова, М. Н. Малките детайли в жилището – фантазия, вкус и мярка. Къщата 2008, бр. 10
14. Николова, М. Н. Шарени проби и грешки. Идеален дом, 2008, бр. 141

Сподели