Мода (МА)

Философията на специалност „Мода“, която създава уникалния ѝ характер в национален и международен план, се основава на неразривното свързване на художествена креативност и новаторство със специфична професионализация в модната сфера.
Областите на дейност на художника, завършил магистърска степен в специалност „Мода“, съвпадат с тези в бакалавърската степен, като допълнително е включено разграничението между създаването на конфекционни колекции и облекла, предназначени за мъже, жени и деца.
Продължава натрупването на теоретико-историческия комплекс от знания, който формира културата на художника и способността му да разсъждава върху процесите в съвременното изкуство и модата. В теоретичния комплекс важно място заема преподаването на „Артмениджмънт“, „Мода – медии, маркетинг, реклама“, „Авторско право“ и др. Тези дисциплини дават практическа насока на образователния процес.
Областите на професионална и творческа реализация на художника, завършил специалност „Мода“ с квалификационна степен „магистър“, съвпадат с тези на бакалавърската, като на него могат да се възлагат управленски функции поради по-високата му степен на подготвеност. Той може да оглавява дизайнерски студиа, да бъде артистичен директор на модни къщи, да отговаря за маркетинга в различни фирми за модни облекла.
 
Редовни преподаватели:
проф. ГРЕДИ АССА
проф. МАЙА БОГДАНОВА
проф. д.н. ЛЮБОМИР СТОЙКОВ
доц. АННА АВРАМОВА
доц. д-р ЯНА КОСТАДИНОВА 
доц. д-р МАРИЕЛА ГЕМИШЕВА
 
Хонорувани преподаватели:
преп. ХРИСТО ХРИСТОЗОВ
преп. ИВА ШАТЦ
преп. БИСТРА ПИСАНЧЕВА
преп. д-р МИЛКА АЛЕКСАНДРОВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели