НАСТРОЕНИЯ – изложба на Кирил Гюлеметов и Дора Каменова

графика и живопис
17–28 юли 2017
 
Откриване – 17 юли (понеделник), 18:00 часа
галеря „Академия“
 
Изложбата представя творби на Тодорка Каменова и Кирил Гюлеметов – двама автори, едно семейство, но всеки със своя творчески натюрел. 
Графикът Кирил Гюлеметов получава образованието си в НХА при проф. Веселин Стайков. Той работи в широк диапазон от сюжетни мотиви и тяхното изграждане с различни материали и графични техники – офорт акватинта, гравюра на дърво, литография, ръчно оцветени офорти и щампи, маслени бои. Неговата чувствителност и емоционалност насочват творческите му търсения и в пейзажния жанр – красотата на българската природа, натюрморти, носещи атмосферата и интимността на ежедневието. В тези живописни работи няма да откриете външна техническа виртуозност, самоцелни ефекти, но има основното: човешката и професионална почтеност към заобикалящия го свят, предметността, формата и колорита на композициите, творческата позиция на автора. 
Голяма част от творчеството на К. Гюлеметов са неговите графики. Включените в експозицията творби са с различни сюжети и графични техники и показват владеенето на техническите средства и техники за реализирането на творческите му идеи. Освен многобройните си индивидуални и колективни изяви, К. Гюлеметов изявява своя талант в дизайна и илюстрацията на над 85 книги за деца и възрастни, както и три авторски издания с текст и илюстрации за деца. 
 
Съпругата на художника Дора Каменова също завършва специалност Графика при проф. Веселин Стайков. Нейната творческа реализация приема друго направление – изкуствознанието. Тя е автор на изследвания за средновековните стенописи в манастирските храмове в Сеславци и в Искрец. Пише монография за художничката Сидония Атанасова. Участва в създаването на учебни помагала за общообразователните училища. 
През годините рисува предимно с акварел и по-рядко с маслени бои. В повечето представени в настоящата изложба акварели пресъздават тихи кътчета, които носят атмосферата и настроението на големите руски поети, писатели, композитори, традициите в културата и изкуството. Авторката показва и портрети на свои близки, както и натюрморт и пейзажи. 
 
Изложбата на Дора Каменова и Кирил Гюлеметов създава повод за различни настроения с човешка и професионална почтеност и доброта. 
 
 
Тодорка Каменова Гюлеметова
1939 – родена на 7 ноември в София
1951 – Художествена гимназия – София
1958 – Висш институт за изобразително изкуство „ВИИИ „Н. Павлович“, ателие по графика на проф. Веселин Стайков
1962 – с конкурс постъпва в Института за живопис, скулптура и графика „И.Е Репин“ – специалност история и теория на изкуството в Ленинград ( Санкт Петербург)
Работи като проучвател – изкуствовед в Националния институт за паметниците на културата
1971 – Работи в редакцията на списание „Изкуство“ в София
1973 – асистент в катедра „Изкуствознание“ НХА
1987 – доцент в катедра „Изкуствознание“ НХА
1991 – доцент във Факултета по педагогика на изобразителното изкуство – Университет „Неофит Рилски“, Благоевград
 
Кирил Данаилов Гюлеметов
1938 – роден на 9 януари в София
1965 – завършва ВИИИ „Н. Павлович“, специалност „Илюстрация и графика“ при проф. В. Стайков
Работи в Център за промишлена естетика в София. Предлага проекти за промишлени предмети и приложна графика
1966 – Работи в художествената редакция на издателство „Български писател“ София
1973 – Художествен редактор – отдел Детски картинни книжки, издателство Български художник
1986 – завежда графичния отдел на СГХГ
1990 – преподавател в Училище за приложни изкуства – София
1993 – Преподавател в СХУИИ „Илия Петров “ – София
От 1966 г. Кирил Гюлеметов редовно участва в ОХИ предимно с графика и илюстрация. 
Участва в международни изложби в Берлин, Банска Бистрица, Варна Любляна. 
 

 

Галерия

Сподели