Общо събрание на НХА – Годишен отчет 2020

29.03.2021 г. (понеделник), 14:00 часа
 
Проектодневен ред:
1. Годишен отчетен доклад на Ректора на НХА за 2020 г.
2. Становище на КС за отчетния доклад.
3. Разни

Файлове за изтегляне

Сподели