Общо събрание на НХА – Годишен отчет 2021

02.06.2022 г. (четвъртък), от 14:00 часа
 
Проектодневен ред:
1. Годишен отчетен доклад на Ректора на НХА за 2021 г.
2. Становище на КС за отчетния доклад.
3. Разни

Файлове за изтегляне

Сподели