Общо събрание на НХА – Годишен отчет 2022

28.03.2023 г. (вторник), от 10:00 часа
 
Проектодневен ред:
1. Годишен отчетен доклад на Ректора на НХА за 2022 г.
2. Становище на КС за отчетния доклад.
3. Разни

Файлове за изтегляне

Сподели