Oдобрени кандидати за студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение и практика за академична година 2020/2021

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" ЗА 2020/2021

Сподели