Oдобрени кандидати за студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение и с цел практика за академичната 2021/2022 година

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" ЗА 2021/2022

Сподели