Oдобрени кандидати за студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение и с цел практика за академичната 2023/2024 година

 

СПИСЪК С КАНДИДАТИТЕ ПО "ЕРАЗЪМ+"

Сподели