Палитра на приятелството

15–30 юни 2017
 
Откриване - 15 юни (четвъртък), 18:00 часа
 
От 15 до 30 юни в галерия „Академия“ ще бъде представена изложба на Казахската национална академия за изкуства – Т. К. Жургенов, Алмати, Казахстан, която включва произведения от областта на живопис и графика. В експозицията ще бъдат представени 50 произведения на 26 автори.

Сподели