Подаване на документи за кандидатстване 2022/23

За о.к.с Бакалавър:

Националната художествена академия ви предоставя възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване, чрез автоматизираната университетска информационна система на НХА. 
 
Системата ще бъде активна от 01 септември  2022 г. до 09  септември 2022 г. (вкл.) на следния линк https://ams.nha.bg/OnlineApplicationProcess/InitialDataEntryPage.aspx
 
Кандидатстващите съгласно ПМС № 103 и 280 и културни спогодби – подават документи в Министерството на образованието и науката, по график, определен от МОН, който се публикува на сайта на МОН.
 
След като издържат приемните изпити в МОН, кандидатите трябва да подадът  от 04 октомври до 06 октомври 2022 г. (вкл.) документи за кандидатстване  в НХА на посочения по-горе линк. 
 
Конкурсните изпити за чуждестранните граждани се провеждат онлайн в периода 13– 15 септември 2022 г. по предварително обявен график в НХА, а за кандидатите по постановления между 07 -10 октомври 2022 г. спазвайки програмата за провеждането на изпитите с българските студенти.
 
Предоставяме ръководство за попълване на заявлението за кандидатстване.
Прочетете го внимателно и следвайте инструкциите!
 
РЪКОВОДСТВО

 

до 24 септември  2022 г.

Кандидатите приети за обучение в НХА подават следните документи за издаване на удостоверение от МОН за получаване на виза тип „Д“:

 1. Заявление, свободен текст, в което посочват желаната специалност;

 2. Автобиография – на български език.

 3. Диплома за завършено средно образование (преведена на български език и легализирана) със заключение, че дава право за продължаване на образованието във висше училище;

 4. Медицинско удостоверение с посочено цветоусещане (преведено на български език и легализирано) за кандидати за онс Доктор;

 5. Ксерокопие от националния паспорт;

 6. Ксерокопие от личната карта (ако кандидатът в с двойно гражданство);

 7. Две снимки;

 8. Документ за владеене на български език или декларация, че ще се явят на изпит по български език.

 

 

За о.к.с Магистър:

Националната художествена академия ви предоставя възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване, чрез автоматизираната университетска информационна система на НХА.
 
Системата ще бъде активна от 01 септември  2021 г. до 09  септември 2021 г. (вкл.) на следния линк https://ams.nha.bg/OnlineApplicationProcess/InitialDataEntryPage.aspx
 
Предоставяме ръководство за попълване на заявлението за кандидатстване.
Прочетете го внимателно и следвайте инструкциите!
 
РЪКОВОДСТВО
 
Кандидат-магистрите полагат състезателен   изпит – събеседване с представяне на портфолио.
 
За окс Магистър – изпитът ще се проведе присъствено и ще се състои :
 
-За ФИИ на 14 септември 2021 г.; 
-За ФПИ на 16 септември 2021 г.
-за кандидати по постановления - 7 октомври 2022

Важно : В електронната система сканираната Диплома за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) получена от  висши училища в чужбина,  трябва да е  легализирана  и с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

Чужденци, кандидатстващи по междуправителствени спогодби и българи, живеещи в чужбина, кандидатстващи по 103 и 228 ПМС се класират отделно. Приемът им се утвърждава в МОН.

до 24 септември 2022 г.

Приетите за студенти в НХА подават следните документи за издаване на удостоверение от МОН за получаване на виза тип „Д“:

 1. Заявление, свободен текст, в което посочват желаната специалност;

 2. Автобиография – на български език.

Диплома за завършено висше образование (преведена на български език и легализирана). Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава, представят легализирана диплома с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 1. Ксерокопие от националния паспорт;

 2. Ксерокопие от личната карта (ако кандидатът в с двойно гражданство);

 3. Две снимки;

 4. Документ за владеене на български език или декларация, че ще се явят на изпит по български език.

 

 

 

За повече информация :

Учебен отдел, ул. „Шипка“ №1- +3592/9881702

Сподели