Покана за кандидатстване за мобилност на преподаватели от НХА между програмни и партниращи страни, по програма „Еразъм+“, за академичните 2019/2020 и 2020/2021 години

Кандидатстване по одобрен проект за мобилност с институции в Китай, Мексико, Грузия и Казахстан за академичните 2019/2020 и 2020/2021 години.
 
Мобилност на преподаватели    
Преподавателите в НХА могат да кандидатстват за осъществяване на мобилност в една от следните институции: Централна академия за изящни изкуства, Пекин, Китай; Националното висше училище за скулптура, живопис и гравиране „Ла Есмералда“, Мексико Сити, Мексико; Държавната художествена академия, Тбилиси, Грузия и в Национална академия за изкуства „Т. К. Жургенов“, Алмати, Казахстан.
 
Продължителност на мобилността: различна за различните страни
 
Финасовата подкрепа (грант) за осъществяване на преподавателската мобилност включва индивидуална подкрепа и пътни разходи.
 
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
 
Краен срок – 15 октомври 2019
за подаване на заявления и документи, включващи:
СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп по имейл: art_academy@nha.bg
 
 
Международен отдел
ул. „Шипка“ 1, ет 2,
НХА
 

Сподели