Покана за кандидатстване за мобилност на преподаватели от НХА между програмни страни - членки на Европейския съюз, по програма "Еразъм+" за академичната 2020/2021 година

 
На вниманието на преподавателите в НХА: 
 
За преподавателска мобилност през втори семестър на 2020/2021 акад. година във висши образователни институции в страни – членки на Европейския съюз, с които НХА има партньорски споразумения, трябва да се подадат заявления в свободен текст и документи – СV, тема на лекцията/уъркшопа и резюме на лекцията/уъркшопа в Международен отдел на НХА.
Продължителност на мобилността  - 5 дни.
 
Финасовата подкрепа (грант) за осъществяване на преподавателската мобилност включва индивидуална подкрепа и пътни, които са в зависимост от избраната от преподавателя дестинация.
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
 
Краен срок - 15 декември 2020 г.
за подаване на заявления и документи, включващи:
СV, тема на лекция/уъркшоп и резюме на лекцията/уъркшоп по имейл: art_academy@nha.bg
 
Международен отдел
ул. „Шипка“ 1, ет 2,
НХА
 

 

Сподели