Покана за кандидатстване за преподавателска мобилност за страни от Европейския Съюз по програма ЕРАЗЪМ+

На вниманието на щатните преподаватели в НХА 
 
Кандидатурите за преподавателска мобилност по Програма „Еразъм +“ в страни от Европейския съюз в университети и академии, с които НХА има партньорски споразумения, трябва да бъдат подадени в Международен отдел до 31 ноември 2016 г.
 
Продължителността на този вид мобилност е 5 дни за преподаване, невключваща дните за пътуване.
 
Грантът покрива пътни и дневни.
 
Информация за конкретния размер на финансирането можете да получите в Международен отдел на НХА.
 
Международен отдел
НХА, ул. „Шипка“ 1, ет 2
тел/факс (02) 987 33 28; art_academy@nha.bg

Сподели