Приемни изпити за о.к.с. Бакалавър 2021/22

Чуждестранните кандидатстуденти могат да кандидатстват за една специалност от ФИИ и една от ФПИ.
Конкурсните изпити за чуждестранните граждани се провеждат в периода 13– 14 септември 2021 г. дистанционно, спазвайки програмата за провеждането на изпитите с българските студенти, а именно:
Кандидатите трябва да изпратят 08 септември 2021 г., имейл на кандидатстудентската електронната поща на специалността, за която кандидатстват.
Наименованието на кандидатстудентската електронната поща на специалността и входящият номер на кандидата, ще бъдат изпратени след успешното подаване на кандидатстудентските документи.
Всички файлове, подадени от кандидатите към предоставената кандидатстудентска поща на специалността да са в единили два имейла, като ги наименувате с вашия входящ номер, долна черта и поредния номер на файла. Например: 00000_0.jpg.
 
 
Специалностите на НХА, приведоха приемните си кандидатстудентски изпити към следната дистанционна структура:
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
Оценяването на кандидатстудентските изпити ще се проведе:
За първи изпит 13 септември, а за втори изпит 14 септември 2021 г.
 
Специалност ЖИВОПИС
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на облечена човешка полуфигура (¾ фигура), изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/54 cm.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани цветни задачи на полуфигура (¾ фигура), изпълнени с цветен материал по избор на кандидатите (масло, акрил, темпера, акварел, пастел и др.) с препоръчителен размер 70/54 cm.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатът може да представи от 3 до 5 заснети или сканирани свободни работи (портрети, натюрморти, пейзажи, фигурални композиции, свободни рисунки), ако има такива допълнителни изображения.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност СТЕНОПИС
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на модел ¾ седнала човешка фигура, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/54 cm.
 Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани работи, натюрморт, който да съдържа до 5 предмета пред цветен фон с препоръчителен размер 46/55 см, в материал – цветен, свободен, по избор на кандидатите.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани свободни творчески работи (с приоритет към стенописната сфера). Формат свободен по избор на кандидата, материал свободен по избор на кандидата.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност СКУЛПТУРА
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя 3 броя заснети или сканирани рисунки на седнала облечена човешка фигура, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 50/70 cm.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя 5 броя заснети или сканирани, пластично-пространствени решения на тема „природа“. Материал – картон, хартия, клечки, тел, лепило. Пластиките да са снимани от минимум три страни.
 Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ГРАФИКА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на модел ¾ или цяла човешка фигура, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с с препоръчителен размер 70/50 cm (вертикален).
При невъзможност от осигуряване на модел се допуска автопортрет в огледало в различни позиции или рисуване по снимки на човешки фигури. Като допълнение могат да се приложат до 5 бр. свободни рисунки. Те могат да са натюрморт, отделни предмети или детайли на човешка фигура като ръце, стъпала, очи и т.н., които да покажат на комисията възможностите  на кандидата за реалистично предаване на натурата.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Създаване на графична композиция по зададена тема с илюзия за дълбочина (триизмерност) на пространството, като да съдържат от три до 5 фигури, композирани във формата по всички правила на класическата композиция. Някои от темите, които са се падали на този изпит през последните години са: „Буря“, „Лято“, „Игра“, „Ритуал“, „Сцена“, „Пътуване“, „Артисти“, „Динамична композиция“ и др. Кандидатите могат да разработят някои от горепосочените теми или да покажат творческото си виждане с други, избрани от тях теми. Комисията оценява високо сполучливото и оригинално предаване на идеята, както и творческия подход при разработването на темата.
Препоръчителният изпитен формат е 46/55 см (или с пропорционални размери), (вертикален или хоризонтален) бял картон или хартия по избор. Материали – всички видове черен рисунъчен материал: сангин, сепия, бяла темпера, туш, пастел (в чист или смесен вид) по избор на кандидатите. Минималното изискване да се представят от 3 до 5 заснети или сканирани композиции.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатите могат да представят и от 3 до 5 заснети или сканирани допълнителни изображения по техен избор, свободни по тема и изпълнение. Това може да са композиции, рисунки, скици, цветни творби, колажи и др., които ги представят най-добре като интереси, идеи, посоки и възможности.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани рисунки на облечена човешка фигура в свободна среда и гледна точка по избор, на бял картон с препоръчителен формат 50 х 70 см. Материали: графични рисунъчни –черен молив, туш и перо, креда, въглен, черен акварел, черен тънкописец и др., по избор на кандидата.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидат-студентите подготвят и изпращат визуален архив, съдържащ близка до досега поставяната изпитна задача, която се състои от две части:
За първата част – кандидатът представя заснета или сканирана черно-бяла графична пространствена композиция с използване на два предмета от ежедневието, познати по функция и конструкция, избрани от кандидата. Композицията не предполага натюрморт и буквална светлосянка, пространството е условно, с възможност за индивидуални решения в гледните точки, мащабите, плановете, съотношенията на предметите. Композицията включва задължително линеарна рамка, която може да бъде нарушена чрез излизане на части от предметите, с цел подчертаване на пространствения ефект (рамката е на по 5 см отстрани и отгоре на формата и на 6 см отдолу).
Изпълнението е на бял картон с препоръчителен формат 35 х 50 см, хоризонтално или вертикално, с черен рисунъчен материал по избор.
За втората част – Кандидатът представя заснета или сканирана цветна композиционна задача по създаване на обобщен, интегрален, въображаем предмет, съчетаващ характеристики на двата предмета от първата композиция. Предметът е визуално силно опростен, характерът на изображението е декоративен, без реална светлосянка и нюанси, цветовете са условни и могат да маркират светлина или конструктивни особености.
Изпълнението е на бял картон (с формат 35 х 50 см), хоризонтално или вертикално, с цветни водоразтворими или сухи материали – темпера, акрил, акварел, цветни моливи, пастел и др. с използване на три условни цвята по избор плюс черно и бяло
Необходимо е да бъдат представени две изпитни задачи (общо две черно-бели и две цветни композиции, базирани на различни двойки предмети).
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – по специалност: Кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани плаката с ясно определена социална или рекламна насоченост. Колекцията трябва да съдържа проекти и от двата вида. Плакатите да са със самостоятелно измислени от кандидата теми и с участието на основен предмет, свързан с тях. Чрез анализ и трансформация на този главен предмет да се представи идеята на плаката (плакатния виц). Плакатът трябва да съдържа и текст, изписващ темата.
Не се приемат проекти с теми и предмети, разработвани и показвани от кандидатите по време на кандидатстудентските консултации в НХА, а също така и проекти, реализирани в рамките на средното образование и специализираните курсове.
Препоръчителен формат на картона или хартията – 50/70 см. (вертикален или хоризонтален). Материал – цветен, по избор на кандидатите.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – рисуване: Кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки по натура на седнала облечена полуфигура. Препоръчителен формат на картона или хартията – 50/70 см (вертикален). Материал – черен рисунъчен, по избор на кандидатите.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатът изпраща от 3 до 5 заснети или сканирани листа, съдържащи една или повече идейни скици към всеки от представените плакати .
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ИЗКУСТВОЗНАНИЕ 
Имейлите трябва да съдържат текстови файл за изпита (*.doc или *.docx):
1. Изпит – писмен изпит: Изпитът ще се осъществи чрез изпращане на една разработена тема от обявения конспект, по избор на кандидата, която да е до десет стандартни машинописни страници.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – Online събеседване с комисията върху въпроси от обявения конспект. За целта ще бъде предоставен линк за връзка в онлайн платформа с всеки кандидат издържал първия изпит.
Оценяването по този изпит ще бъде проведено на 17 юли 2020 г. от комисия назначена със заповед на Ректора на НХА. Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
КОНСПЕКТ
ЗА ПИСМЕН И УСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
1. Казанлъшката гробница
2. Александровската гробница
3. Владимир Димитров – Майстора
4. Иван Милев
5. Златю Бояджиев
БИБЛИОГРАФИЯ КЪМ КОНСПЕКТА ПО ИСТОРИЯ
НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ИЗКУСТВОЗНАНИЕ“
Василева, Д., Тракийската гробница в град Казанлък. В: Девет световни ценности в България, С., 2002, 9-16.
Живкова, Л., Казанлъшката гробница, С., Наука и изкуство, 1974
Маразов, Иван, Към семантиката на стенописите на Казанлъшката гробница, сп.Изкуство, 1978/7
Китов, Г., Александровската гробница. Варна, 2009.
Петров, И., Тракийската гробница при село Александрово, Хасково, 2009
Аврамов, Димитър, Майстора и неговото време. С., 1989
Аврамов, Димитър, Иван Милев (Албум), С., Отворено общество, 1994
Иван Милев – Каталог на НХГ, текст Ружа Маринска, С., НХГ, 1994
Лавренов, Цанко, Иван Милев, сп.Изкуство, 1957/2
Аврамов, Димитър, Златю Бояджиев, С., изд. Стефан Добрев, 2013
Божков, Атанас, Българското изобразително изкуство. С., 1988
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 1. С., 1980
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 2. С., 1987
Енциклопедия на изобразителните изкуства в България, т. 3. С., 2006
Изпратеният файл се удостоверява с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство) от кандидата.
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА 
 
 
Специалност РЕЗБА
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на цяла облечена човешка фигура по натура, изпълнени с черен рисунъчен материал (молив, въглен, креда – по избор а кандидата), върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя до 5 бр. заснети или сканирани рисунки на тема: Стилизация на конкретен растителен елемент (листо от природата). Стилизация на дъбово листо. Растителният елемент се разработва в рисунки с графичен материал – молив, креда, въглен във формат 30х30 см. Първата рисунка е етюд, реалистична рисунка. В следващите от 2 до 4 рисунки се разработват варианти на стилизация на дъбово листо. Стилизираният елемент се композира в определения формат и се разработва със светлосянка.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатите да представят стилизация на допълнителни листа от природата по избор на кандидата – от 3 до 5 броя рисунки подкрепящи задачата от втория изпит. Например: листо от лоза, клен, липа или други.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност КЕРАМИКА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на седнала облечена човешка полуфигура (¾ фигура), изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки (варианти) на взаимодействие на две геометрични тела – сфера и паралелепипед представени в обща компактна композиция. Формат по избор, материал – молив върху бяла хартия или картон.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност СЦЕНОГРАФИЯ 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на цяла обелечена човешка фигура, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см, вертикален формат.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани проекти в материал, по предварително обявените условия на изпита за специалността, който се състои от две части: 
За първата част – Цветна абстрактна композиция по зададена тема и обекти. Темата се изразява чрез разграждане, трансформиране и композиране на обектите.
Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материали – темпера, акрил, колаж, пастел – по избор на кандидатите.
Три от представените проекти да бъдат по следните теми:
1. „Взривяване“ – глава лук и куб
2. „Преплитане“ – паяжина и цилиндър
3. „Нарязване“ –  пипер (чушка) и призма
Всяка от трите теми трябва да е представена в завършен вид, като е препоръчително да  бъдат изпратени и първоначалните идейни скици (формат А4).
За втората част – Online събеседване с кандидатите. За целта ще бъде предоставен линк за връзка в онлайн платформа с всеки издържал първия изпит кандидат. Събеседването включва:
– въпроси, свързани с мотивацията за кандидатстване в специалността;
– въпроси, даващи информация за общата култура на кандидатите в областта на
изобразителните изкуства, театъра и киното;
– въпроси за елементарния строеж на композицията по обявен въпросник и
предоставени репродукции от произведения на абстрактното изкуство;
– въпроси по представеното портфолио.
Въпросник:
Има ли в картината еднородни (по форма, цвят и текстура) елементи?
Има ли в картината разнородни елементи?
Има ли в картината композиционен център и къде е той?
Има ли – подцентрове?
Съществува ли в картината ориентация на елементите по хоризонтала, вертикала или диагонала?
Съществува ли в картината баланс (равновесие) на елементите?
Съществува ли в картината илюзия за движение на елементите?
Предизвиква ли картината емоционално въздействие?
Поражда ли картината конкретни асоциации?
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Допълнителни изображения: Кандидатът представя от 3 до 5 изображения – свободни работи по негов избор (живопис, рисунки, графики, колажи, снимки на триизмерни произведения, сценография, реализирани костюми и др.).
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 броя заснети или сканирани рисунки от натура на натюрморт, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен формат 70/50 см. Плюс още 5 броя рисунки на части и/или детайли от постановката, с черен рисунъчен материал върху бяла хартия, формат на листа А4.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидат-студентите подготвят и изпраща визуален архив, съдържащ близка до досега поставяната изпитна задача, която се състои от две части:
За първата част – кандидатът представя:
– От 3 до 5 броя заснети или сканирани декоративни композиции в цвят с елементи от натюрмортите, които кандидата е представил за изпита по рисуване. Формат на картон или хартия – 50/70 см. Материал – цветен (акварел, темпера, гваш, акрил, маслени бои) по избор на кандидатите.
За втората част – Online събеседване с комисията върху представените изобразителни материали и устна мотивация на кандидата да учи в специалността. За целта ще бъде предоставен линк за връзка в онлайн платформа с всеки изпратил материали кандидат. 
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Допълнителни изображения: 5 броя свободни работи по избор на кандидата, които могат да включват дипломни проекти, за завършилите специализираните гимназии, творби от практики, други учебни задачи или задачи поставяни на кандидатстудентски курсове за подготовка.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност МЕТАЛ 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на цяла облечена човешка фигура изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани свободни рисунки с формат и материал по избор.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани рисунки (етюди, ескизи) с черен рисунъчен материал (молив, въглен, креда и др.) на цяла облечена човешка фигура, с пресъздаване на характерните особености и пропорции на човешкото тяло, изпълнени върху бяла хартия или картон с прпоръчителен формат 50/70 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност:  Кандидатстудентите подготвят и изпращат заснети или сканирани авторски рисунки, проекти на три популярни битови предмета по следните зададени теми:   
Първа тема – Проект на шише за течен сапун.
Втора тема – Проект на дръжка за летяща врата с възможност за двустранно отваряне.  
Трета тема – Проект на електрическо джобно фенерче.
Кандидатите представят по един избран от тях вариант по всяка от трите теми. 
Допускат се цветни варианти по всяка една от темите. Материал за рисуване – по избор на кандидата, включително и цветен. Формат на проектите – препоръчителен формат 50/70 см. 
Не се допуска представянето на рисунки на съществуващи предмети, от изброените теми, както и 3D компютърни проекти и снимки.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани свободни рисунки с рисунъчен материал по избор на кандидата, на хора, животни и предмети, както и представя 3 бр. свободни работи в областта на дизайна, приложните и изящни изкуства, включително и дипломни работи от Средните художествени училища. В тази точка представените работи имат допълващо, а не задължително значение за цялостното представяне на кандидата.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани рисунки на 3/4 облечена човешка фигура, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидат-студентите подготвят и изпраща визуален архив, съдържащ близка до досега поставяната изпитна задача, която се състои от две части:
За първата част – кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани изображения в цвят на ахроматична композиция от обемни, ръбести геометрични тела (плътни и ажурни), изпълнени в материал – темпера, акварел, гваш или пастел с препоръчителен размер 70/50 см.
За втората част – кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани изображения в цвят на рекламно пано по теми, покриващи областите – промишленост, култура, спорт, изпълнени в материал – темпера, акварел, гваш или пастел с препоръчителен размер 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 2 до 5 заснети или сканирани рисунки на облечена човешка полуфигура (¾ фигура), изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя до 3 бр. заснети или сканирани рисунки (варианти) на композиции съдържащи от 4 до 6 бр. цилиндри (без да се нарушава целостта на цилиндрите). Формат по избор, материал молив върху бяла хартия или картон.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТТА СРЕДА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на модел ¾ или цяла човешка фигура, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен формат 70/50 см (вертикален).
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани проекти в материал (по избор), по предварително обявените условия на изпита за специалността, в която кандидатства, а именно: цветен проект, предназначен за детска среда.
Примерни задачи: карнавална шапка, тениска, подложка за хранене, пъзел от кубчета, плик за магазин за детски играчки и др.
Примерни теми: „Море“, „Рожден ден“, „Празник в гората“, „Цирк“, „Приключения в космоса“ и др. Препоръчетелен формат на бяла хартия или картон – 50/70 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, за по-цялостно представяне на неговите художествени възможности, кандидат-студентът може да представи от 3 до 5 свободни творби (изображения).
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност МОДА 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани рисунки на драперия, изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен размер 70/50 см и 2 бр. заснети или сканирани рисунки на драперия, изпълнени с цветен материал върху бяла хартия или картон с приблизително кратни пропорции на 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Кандидатът представя 3 бр. заснети или сканирани цветни рисунки на моден аксесоар (обувка).
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 1500/2000 px (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).
 
 
Специалност РЕСТАВРАЦИЯ 
Имейлите трябва да съдържат файловете и за двата изпита:
1. Изпит – рисуване: Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани рисунки на ¾ седнала човешка фигура (полуфигура), изпълнени с черен рисунъчен материал върху бяла хартия или картон с препоръчителен формат 70/50 см.
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
2. Изпит – по специалност: Натюрморт. Кандидатът представя от 3 до 5 заснети или сканирани творби, изпълнени с живописен материал (маслени бои, акрилни бои, темпера или акварел по избор на кандидата), върху бяла хартия или картон с формат 70/50 см (вертикална или хоризонтална композиция – по избор).
Резултатите ще бъдат обявени същия ден на сайта на НХА.
По избор, препоръчва се кандидатите да представят и от 3 до 5 изображения на свободни творби по избор.
Включените файлове по всички точки се удостоверяват с декларация (попълнена при подаване на документи за кандидатстване) за самостоятелно създаване (авторство на идея и изображение) от кандидата, като оригиналите на изпитните работи ще се представят в началото на учебната година в НХА от новоприетите и вече записани студенти.
Изобразителните материали да са заснети (може и с телефон) или сканирани във формат JPG, 72 dpi, минимум 600/840 px до 3000х2000 pix (препоръчителни, които няма да са определящи при оценяването).

 

Файлове за изтегляне

Сподели