„Преподавателите. Текстилът в Националната художествена академия от началото до днес (1898 – 2020)“

ИЗЛОЖБА „ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ“
ГАЛЕРИЯ „АКАДЕМИЯ“
21 декември 2021 г. – 28 януари 2022 г.
 
ТЕКСТИЛЪТ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ ОТ НАЧАЛОТО ДО ДНЕС (1898 – 2020)
60 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТТА В СЪВРЕМЕННИЯ Ѝ ВИД 
 
 
Катедра "Текстил - изкуство и дизайн" в НХА отбелязва 60 години от създаването си в съвременния си вид, както и 122 години от създаването на първите школи за преподаване на текстил. По този повод на 21 декември 2021 г. галерия „Академия“ ще бъде домакин на изложбата „Преподавателите“, на която ще бъдат показани творби на преподаватели, допринесли за развитието на катедрата през годините. 
Изложбата е част от програмата от събития свързани с отбелязването на годишнините на специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, НХА. Тя цели да покаже развитието на специалността в исторически план, както и на нейния принос за обогатяването на художествения живот в страната. Нуждата от представяне пред широката публика на учебно-творческите процеси и постиженията в областта на съвременните художествени практики на специалността се обуславя и от необходимостта да се популяризира натрупаният опит, търсенията, възможностите и постиженията на съвременното текстилно изкуство. 
Водещите концепции на преподавателите и тяхната международна значимост водят до разпознаване на специалността като един от важните фактори в развитието на текстила като изкуство и текстилния дизайн в България. 
Честванията на годишнините стартираха с провеждането на Международен онлайн симпозиум за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила с лектори от Великобритания, Швейцария, Франция, Полша, Китай, САЩ и България. Симпозиумът се проведе на 4.12.2020 година и допринесе за обогатяването и по-дълбокото запознаване както на студентите, така и на широката публика с актуалното случване в сферата на текстила по света. 
В програмата на юбилейните празненства катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ провежда още редица събития: 
освен вече горе споменатия симпозиум в началото на месец ноември тази година се откри изложба „Изкуство и дизайн“ на преподаватели и студенти от специалността в Център за съвременно изкуство и библиотека, Бургас; 
бе открита и самостоятелна изложба „Текстилни структури“ на преп. д-р Цвета Явашева в Галерия-книжарница София прес; 
в момента в Арт галерия НДК може да бъде видяна изложба „Изящното в текстилното изкуство“ на студенти от специалността с куратор проф. д-р Аделина Попнеделева; 
предстои издаването на юбилеен каталог, които ще бъде представен през 2022 г. 
Преподавателският екип в катедрата се състои от изявени художници с дългогодишна практика и международно признание. Те са ангажирани в учебния процес се отличават с голям творчески и преподавателски опит. 
Студентите, завършили специалност “Текстил – изкуство и дизайн” създават облика на съвременния художествен текстил и дизайн в България. 
 
Вержиния Маркарова
Куратор на изложбата
Декември, 2021 г.
 

Галерия

Сподели