Публични защити на докторанти

Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ДИНА ДИНКОВА СТОЕВА. Тема на дисертационния труд: „Новата наративна картина: метамодернизъм в живописта”. Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев
Защитата ще се състои, присъствено на 03.07.2024 година от 14:00 часа в ателие 002+003, нов учебен корпус на ул. Шипка №1
 

Материалите по докторантската защита са публикувани на 03.06.2023 г.

 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЯНЕВСКА. Тема на дисертационния труд „Лавата като материал за съвременна скулптура и присъствието й, като тема през последните 20 години“. Научен ръководител: доц. Цветослав Христов

Защитата ще се състои, присъствено на 14.06.2024 година от 10:00 часа в ателие 002+003, нов учебен корпус на ул. Шипка №1  

Автореферат

Материалите по докторантската защита са публикувани на 14.05.2024 г.


 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЯНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА. Тема на дисертационния труд „Плакатният подход в дизайна на опаковката“. Научен ръководител: проф. Георги Янков
 
Защитата ще се състои, присъствено на 19.04.2024 година от 10:00 часа в ателие 002+003, нов учебен корпус на ул. Шипка №1 
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 19.03.2024 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в задочна форма на обучение ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА. Тема на дисертационния труд: „Сецесионът в творчеството на Иван Милев и Густав Климт. Сравнителен Анализ“. Научен ръководител: хон. проф. д-р Красимира Станчева Коева-Киселкова
 
Защитата ще се състои, присъствено на 19.01.2024 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 19.12.2023 г.
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ДАФНА ПЕТКОВА СТОИЛКОВА. Тема на дисертационния труд: "Създаване и структуриране на повърхности чрез съвременни методи". Научен ръководител: доц. д-р Вержиния Тодорова Маркарова
Защитата ще се състои, присъствено на 17.11.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
Материалите по докторантската защита са публикувани на 17.10.2023 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение КРИСТИНА МИРОСЛАВОВА КОСТОВА.
Тема на дисертационния труд: „ПРИОБЩАВАЩ ШРИФТОВ ДИЗАЙН И ДИСЛЕКСИЯ. Немодулно изграждане на наборни шрифтове, предназначени за хора със специфични затруднения при четене, писане, езикова и писмена преработка на информация“ .
Научен ръководител: проф. д-р Николай Николов Младенов
 
Защитата ще се състои, присъствено на 10.11.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.10.2023 г.
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение БОЯНА ИВАНОВА ПАВЛОВА. Тема на дисертационния труд: „Експериментални форми на типографията в художествените и периодичните печатни издания“. Научен ръководител: доц. д-р Илия Тодоров Груев.
 
Защитата ще се състои, присъствено на 13.10.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 13.09.2023 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в свободна форма на обучение ЛЮДМИЛА МИТКОВА КУТИЕВА. Тема на дисертационния труд: „Творчеството на Георги Баев в контекста на бургаския художествен живот през 70-те и 80-те години на ХХ век". Научен ръководител: доц. д-р Бойка Доневска
Защитата ще се състои, присъствено на 21.07.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
Материалите по докторантската защита са публикувани на 21.06.2023 г.
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЙОАНА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА. Тема на дисертационния труд: „Tехниката на колажа и монтажните действия като изразни средства във фотографията – характерни тенденции в европейското изкуство през втората половина на XX век“. Научен ръководител: доц. д-р Бойка Доневска.
 
Защитата ще се състои, присъствено на 14.07.2023 година от 14:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 14.06.2023 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЖАКЛИНА ИВАНОВА ЖЕКОВА. Тема на дисертационния труд: „Визуална обвързаност между класически и експериментални изобразителни техники в европейската калиграфия от края на ХХ и началото на ХХI век“. Научен ръководител: проф. д-р Кристина Борисова-Илиева
 
Защитата ще се състои, присъствено на 14.07.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 14.06.2023 г.
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ас. ГЕНАДИ ИВАНОВ ГАТЕВ. Тема на дисертационния труд: „Трансформации на фотографията в края на 20-ти и началото на 21-ви век и техните рефлексии във визуалните стратегии и практики в съвременното изкуство". Научен ръководител: проф.д.изк. Свилен Иванов Стефанов
Защитата ще се състои, присъствено на 30.06.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1.
Материалите по докторантската защита са публикувани на 30.05.2023 г.
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ВЕСЕЛА ВАЛЕНТИНОВА КУЧЕВА. Тема на дисертационния труд: „Художествена проблематика на графичния роман /на графичната новела – Graphic Novel/ като жанр в изобразителното изкуство. Тематична насоченост и специфични наративни  и изобразителни особености". Научен ръководител: доц. д-р Регина Ванчова Далкалъчева
 
Защитата ще се състои, присъствено на 05.05.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 05.04.2023 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение РАДОСЛАВ ГЕНЧЕВ  МЪГЛОВ. Тема на дисертационния труд: "Граничност в интерпретациите на телесното в съвременното изкуство".  Научен ръководител: проф.д.изк. Свилен Иванов Стефанов
 
Защитата ще се състои, присъствено на 28.04.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 28.03.2023 г.
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение МАРИАНА ИВЕЛИНОВА МАНЕВА. Тема на дисертационния труд: "Ролята в град Трявна за превръщане на резбарския занаят в изкуство през периода от 50-те до 80-те години на XX век". Научен ръководител: доц. Роберт Кънчев Цанев
 
Защитата ще се състои, присъствено на 21.04.2023 година от 10:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
Автореферат
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 20.03.2023 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Поради отсъствие по здравословни причини на двама от членовете на Научното жури -  докторантската защита ще се състои на 28.04.2023 г. от 14,00 ч.  
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ПЕТКО АЛЕКСАНДРОВ ТАНЧЕВ. Тема на дисертационния труд: " Инструменти за визуално програмиране ".
Научен ръководител: доц. д-р Венелин Илиев Шурелов
 
Защитата ще се състои, присъствено на 21.04.2023 година от 14:00 часа в ателие №7 на ул. Шипка №1
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 20.03.2023 г.
 
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта в редовна форма на обучение ТЕОДОРА ТОДОРОВА СПАСОВА. Тема на дисертационния труд " Иновативни стратегии и практики за реализация в модната индустрия в началото на ХХI в.". Научен ръководител: проф. Майа Богданова
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка на 02.12.2022 година от 10:00 часа.
 
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл b.atanasov1@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 02.11.2022 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ОГНЯН НЕДЕЛЧЕВ ХРИСТОВ. Тема на дисертационния труд: „Композиция и пластичен език в творчеството на Любомир Далчев” Научен ръководител: проф. д-р Красимира Коева
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка на 02.12.2022 година от 11:00 часа. 
 
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл b.atanasov1@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 02.11.2022 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ЛЮБОМИР ВАЛЕРИЕВ ГРИГОРОВ. Тема на дисертационния труд: „Портретът в българската скулптура през ХХ век.“. Научен ръководител: доц. д-р Момчил Мирчев
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка на 25.11.2022 година (петък) от 15:00 часа. 
 
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл b.atanasov1@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 25.10.2022 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ГЕРГАНА САВОВА ТАБАКОВА. Тема на дисертационния труд: „Формиране и развитие на руския авангард (до 1922 г.) и влиянието му върху творчеството на Сергей Айзенщайн (1920-1930 г.)“. Научен ръководител: проф.д.ф.н.Правда Спасова
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка на 17.11.2022 година от 15:00 часа.
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл b.atanasov1@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 17.10.2022 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение доц. ПЕНЧО НАЙДЕНОВ ДОБРЕВ. Тема на дисертационния труд: „Аспекти на пластическата проблематика в творчеството на Илия Илиев“. Научен ръководител: проф. д.изк. Чавдар Иванов Попов
Защитата ще се състои присъствено на 30.09.2022 година от 12:00 часа.  При промяна на епидемичната обстановка, защитата ще премине чрез онлайн връзка. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл ek.petkova@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 25.08.2022 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ИВЕТА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА.
Тема на дисертационния труд: „Влияния на приложната психология върху съвременните художествени практики“. 
Научен ръководител: доц. д-р Румяна Панкова.
 
Защитата ще се състои присъствено на 30.09.2022 година от 10:00 часа. 
При промяна на епидемичната обстановка, защитата ще премине чрез онлайн връзка.
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл s.getova@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 29.06.2022
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение РУМЯНА АНГЕЛОВА КАРАСТАМОВА.
Тема на дисертационния труд: „Международно биенале на графиката, Варна – история, цели и роля в развитието на графичното изкуство в България“. 
Научен ръководител: доц. Димо Колибаров.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 26.11.2021 година от 12:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 22.10.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ЖИВКА БОЙКОВА МАРИНОВА.
Тема на дисертационния труд: „Традиции, приемственост и съвременни практики в ателиетата по живопис в Национална художествена академия“. 
Научен ръководител: доц. д-р Бойка Доневска.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 26.11.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 22.10.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЕВГЕНИЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА -ТЕНЕВА.
Тема на дисертационния труд: „Категорията „време“ в творчеството на Кристо и Жан-Клод“. 
Научен ръководител: проф. д.изк. Свилен Стефанов.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 19.11.2021 година от 11:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 15.10.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение СИЛВИЯ ИВАНОВА ГАНЧЕВА.
Тема на дисертационния труд: „Стилистична и идейна проблематика в българската живопис от периода на “Доктрината на многообразието” /80-те години на 20 век/“. 
Научен ръководител: проф. Божидар Стоянов Бояджиев.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 29.10.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 28.09.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ЛЮБОМИЛ НИКОЛЧЕВ ДРАГАНОВ.
Тема на дисертационния труд: „Монументалистът Димо Заимов“. 
Научен ръководител: проф.д.изк. Свилен Стефанов.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 17.09.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 16.08.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение СТАНИСЛАВА БОРИСОВНА АНГЕЛОВА.
Тема на дисертационния труд „Пластичният език в творчеството на Борис Гондов“. 
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Хаджиев.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 10.09.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.08.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ВЕЛИКО ИВАНОВ МАРИНЧЕВСКИ.
Тема на дисертационния труд:  „Графичното изкуство от началото на XXI в. в контекста на китайската културна стратегия“. 
Научен ръководител: проф. д-р Красимира Коева.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 09.07.2021 година от 10:00 часа. 
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение СВЕТЛОЗАР АНГЕЛОВ ПЕТКОВ.
Тема на дисертационния труд: „Възникване и формиране на идеята за „Освободено пространство“ в творчеството на Едуардо Чилида“.  Научен ръководител: проф. д.изк. Свилен Иванов Стефанов.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 02.07.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 02.06.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ПАВЛИНА ХРИСТОВА ОБРЕТЕНОВА.
Тема на дисертационния труд:  „Изследване на иновативни визуални медии в психология на творчеството“.
Научен ръководител: доц. д-р Румяна Панкова.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.06.2021 година от 12:00 часа.
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 18.05.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЕЛИЦА ГЕОРГИЕВА ТЕРЗИЕВА.
Тема на дисертационния труд:  „Особености на методологическата система в изследователската практика на Дора Валие“.
Научен ръководител: проф. д-р Красимира Коева-Киселкова.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.06.2021 година от 10:00 часа.
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg 
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 18.05.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение НЕВЕНА ЛЮДМИЛОВА ГЕОРГИЕВА.
Тема на дисертационния труд: „Отражения на идеи и тенденции от модернизма и постмодернизма върху европейския визуален театър в началото на ХХI век“. 
Научен ръководител: проф. Светослав Кокалов.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 28.05.2021 година от 10:00 часа.
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 27.04.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ВЕСЕЛКА ХРИСТОВА НИКОЛОВА.
Тема на дисертационния труд:  „Изкуство и внушение. Психология на сугестивните и автосугестивните модели на художествената творба“. 
Научен ръководител: проф.д.изк. Петер Цанев.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 14.05.2021 година от 12:00 часа.  Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 13.04.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ВИКТОР ИВАНОВ ПАВЛОВ. Тема на дисертационния труд:  „Цифровите технологии в ювелирното изкуство“. Научен ръководител: проф. Димитър Делчев.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 14.05.2021 година от 10:00 часа. 
Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 13.04.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение НИНА ИВАНОВА РУСЕВА.
Тема на дисертационния труд „Цветът в скулптурата, като творчески процес на художниците от 80-те години на ХХ век и началото на ХХI век в Европа и България“. Научен ръководител: доц. Цветослав Христов.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 12.03.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 11.02.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ДЕСИСЛАВА ПЛАМЕНОВА АЛЕКСАНДРОВА.
Тема на дисертационния труд „Художественото образование през 21 век – състояние и перспективи. Съвременни тенденции в структурата на учебното съдържание (у нас и в други страни)“. 
Научен ръководител: доц. Драган Георгиев Немцов.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 05.03.2021 година от 12:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 04.02.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ДОМОЗЕТСКИ.
Тема на дисертационния труд „Стенописи в България в периода на византийска власт (ХІ-ХІІ век)“. Научен ръководител: проф. чл. кор. д. изк. Елка Георгиева Бакалова.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 05.03.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 04.02.2021 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение НАДЕЖДА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА.
Тема на дисертационния труд „Феноменът на преславската керамика“. Научен ръководител: проф. Ивана Енева.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 22.01.2021 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 22.12.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ПЕТЯ СТЕФАНОВА ЧАЛЪКОВА.
Тема на дисертационния труд „Представяне и съхранение на дигиталното изкуство“. Научен ръководител: доц. д-р Венелин Шурелов.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.12.2020 година от 14:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 17.11.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ЕЛИЦА СТЕФАНОВА БЕЛИШКА.
Тема на дисертационния труд „Съвременни тенденции в графичния дизайн на настолни игри за деца“. Научен ръководител: доц. д-р Величка Минкова.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.12.2020 година от 12:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 13.11.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение доц. СТЕФАН ДИМИТРОВ БЕЛИШКИ.
Тема на дисертационния труд „Стенописите на руски художници в църквите от ХХ век в България в контекста на тяхното опазване и реставрация. Проучване на стенописите в храм „Св. Николай чудотворец” в София (Руската църква).“ Научен ръководител: проф. д-р Христо Етрополски.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.12.2020 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 17.11.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение АНТОНИЯ ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА.
Тема на дисертационния труд „Влияние на скулптурния симпозиум върху скулптурата като проблематика и изграждане на формата от 70-те години до днес в България“. Научен ръководител: проф. Емил Попов.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 11.12.2020 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.11.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ВЕНЦИСЛАВ ЯНЧЕВ ШИШКОВ.
Тема на дисертационния труд  „Българската монета като художествено произведение от втората половина на ХХ век до днес“. Научен ръководител: доц. Емил Бачийски.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 11.12.2020 година от 12:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.11.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ГЕРГАНА АНГЕЛОВА МУТАФЧИЕВА.
Тема на дисертационния труд „Съвременни тенденции и развитие на осветителните обекти в сферата на силикатния дизайн“. Научен ръководител: д-р Васил Харизанов.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 11.12.2020 година от 14:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.11.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ВАСИЛ НИКОЛОВ КОЛЕВ.
Тема на дисертационния труд „Сравнителен анализ на обучението по графика в художествените академии в София и Венеция“. Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 16.10.2020 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 11. 09.2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение Сузана Симеонова Каранфилова.
Тема на дисертационния труд „Визуалният език на Румен Скорчев в контекста на съвременната българска графика“. Научен ръководител: проф. д. изк. Свилен Стефанов.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.09.2020 година от 14:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  17. 08. 2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение Петар Крижнар.
Тема на дисертационния труд „Създаване и развитие на керамични школи в Хърватска и България през XX век“. Научен ръководител: проф.д.изк. Свилен Стефанов.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.09.2020 година от 12:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на n.babayan@nha.bg 
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  17. 08. 2020 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение Росен Василев Тошев.
Тема на дисертационния труд „Фотореализъм в българската живопис“. Научен ръководител: проф.д.изк. Свилен Стефанов.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 18.09.2020 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на имейл n.babayan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  17. 08. 2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ИВАЙЛО ЛАЛЬОВ АВРАМОВ.
Тема на дисертационния труд "Любомир Далчев. Типологични модели и приложения. Избрани примери от четвърти творчески период 1962-1979". Научен ръководител: проф. Иван Праматаров.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 11.09.2020 година от 10:00 часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на n.babayan@nha.bg  
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  05.04. 2020 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение ГАЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА - ДИМОВА.
Тема на дисертационния труд „Нови форми на изкуство в публично пространство в България в периода 2000-2018г.“. Научен ръководител: доц. д-р Венелин Шурелов.
 
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 22.05.2020 година от 14:00  часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на n.babajan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  13.04.2020 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение РАФАЕЛА ВАЛЕНТИНОВА РАФАЕЛОВА.
 
Тема на дисертационния труд "Ризата - символика, знаков код и белег за идентичност в българския традиционен костюм в края на ХІХ и началото на ХХ век". Научен ръководител: доц. Анна Аврамова.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 22.05.2020 година от 12:00  часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на n.babajan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 26.02. 2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение НИКОЛАЙ ВИКТОРОВ БОЖИЛОВ.
Тема на дисертационния труд „Функция, концепция и прогнози в съвременната мода в първото десетилетие на ХХI век“. Научен ръководител: доц. д-р Мариела Методиева Гемишева.
Защитата ще се състои, чрез онлайн връзка, на 22.05.2020 година от 10:00  часа. Заявки за присъствие на защитата се приемат на n.babajan@nha.bg
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 25.02. 2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в редовна форма на обучение МИХАЕЛА РУМЕНОВА КАМЕНОВА.
Тема на дисертационния труд  „Българска скулптура от стомана за публични пространства“. Научен ръководител: проф. Богомил Николов Димитров.
Защитата ще се състои на 28.02.2020 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  27. 01. 2020 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в задочна форма на обучение ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА КРАЛЕВА
Тема на дисертационния труд „Взаимодействие между традиционни и съвременни (дигитални) педагогически технологии в обучението по изобразително изкуство“.
Научен ръководител: проф. д.изк. Петер Цанев
 
Защитата ще се състои на 13.12.2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 12.11. 2019 г
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в задочна форма на обучение СТЕФАН МИХАЙЛОВ ЕНЕВ
Тема на дисертационния труд „Съвременно формообразуване и проектиране, обусловено от новите тех-нически средства за проектиране, нови жанрове“.
Научен ръководител: доц. Станко Войков
 
Защитата ще се състои на 22.11.2019 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 30.10. 2019 г
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ПАУЛИНА ПЕТРОВА СТОЯНОВА
Тема на дисертационния труд „Развитие на обучението по рекламен дизайн в България – исторически и съвременни аспекти“.
Научен ръководител: доц. д-р Татяна Стоичкова
 
Защитата ще се състои на 22.11.2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 22.10. 2019 г
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант МИЛА ЦВЕТАНОВА СТАРЕЙШИНСКА
Тема на дисертационния труд „Принципи на формиране на колекцията на Пеги Гугенхайм. От галерист към колекционер (1938-1948)“.
Научен ръководител: проф. д.изк. Чавдар Попов
 
Защитата ще се състои на 15.11. 2019 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 7.10.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ЙОРДАН ПЕТРОВ ЛЕКОВ
Тема на дисертационния труд „История и развитие на дисциплината Рисуване в архитектурния факултет на УАСГ“.
Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев
 
Защитата ще се състои на 15.11.2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 7.10. 2019 г
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в задочна форма на обучение ТЕОДОР КРЪСТЕВ ЛУЛЧЕВ
Тема на дисертационния труд „Изследване на дизайнерския процес при изграждане на модулни структури за интериор и екстериор“.
Научен ръководител: доц. д-р Димитър Добревски
 
Защитата ще се състои на 08.11.2019 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 04.10. 2019 г
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение СТЕФКО АТАНАСОВ АЕНСКИ
Тема на дисертационния труд „Проблеми при реставрацията на стенописи върху почвено-глинеста основа в България“.
Научен ръководител: проф. Григори Григоров
 
Защитата ще се състои на 08.11.2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 04.10. 2019 г
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в самостоятелна форма на обучение ДЕСИСЛАВА  ИВАНОВА  ДЕНЕВА
Тема на дисертационния труд „Арттерапевтът като художник – съвременни концепции и практики“.
Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев
 
Защитата ще се състои на 19.07. 2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 19.06. 2019 г
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант СИЛВИЯ  КИРОВА  БАСЕВА
Тема на дисертационния труд „Архитектурният пейзаж в българската живопис (60-те – 80-те години на ХХ век)“.
Научен ръководител: доц. д-р Бойка Доневска
 
Защитата ще се състои на 27.06. 2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 27.05.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант АНТОН  БОРИСОВ  ИВАНОВ.
Тема на дисертационния труд „Развитие на опаковката през ХIХ-ХХ век.“
Научен ръководител: доц. Станко Войков.
 
Защитата ще се състои на 24.06. 2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 23.05.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант АКСИНИЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕЙЧЕВА. Тема на дисертационния труд „Музикални аналогии в абстрактното изкуство“.
Научен ръководител: проф. д-р Олег Гочев
 
Защитата ще се състои на 19.06. 2019 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 17.05.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ докторант обучаващ се в самостоятелна форма на по направление „Б“ доц. ЙОХАН СТОЯНОВ ЙОТОВ. 
Тема на дисертационния труд „Пластически геометризъм и пространствени системи в творбите на някои от най-изявените представители на направлението „ИМП-АРТ“.
Научен ръководител: проф. д. изк. Свилен Стефанов
 
Защитата ще се състои на 19.06. 2019 г от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 17.05.2019 г.
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
Обявената за 10.05.2019 г. защита на дисертационен труд на Eлица Стефанова Рангелова, се отлага поради командировка в чужбина и болест на двама от членовете на Научното жури.
Защитата ще се проведе на 17.05.2019 от 10:00 часа, в ат. № 7 на ул. „Шипка“ № 1
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант ЕЛИЦА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА.
Тема на дисертационния труд „Ралф Колтай – създател на емоционални пространства. Изследване на формата и пространството в театъра“.
Научен ръководител: доц. Марина Райчинова
 
Защитата ще се състои на 10.05. 2019 г от 10:00 часа в ателие № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.04.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  ЕЛЕНА  АНДРЕЕВА  ОЛИМПИЕВА.   
Тема на дисертационния труд „Въпросът за антиномиите като психологическа програма в творчеството на Станислав Памукчиев“.
 
Научен ръководител: доц. д-р Румяна Панкова 
Защитата ще се състои на 22.02. 2019 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  18.01.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  на редовeн  докторант  РОЗАННА  МИХАЙЛОВА  ЧИЖОВА.    Тема на дисертационния труд „Интерактивни техники за развиване на личностни умения в социалната адаптация на личността. Креативна Арт терапия за 15-16 годишни“.
Научен ръководител: доц. д-р Румяна Панкова
 
Защитата ще се състои на 22.02. 2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 18.01.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн  докторант  БОРЯНА ВЛАДИМИРОВА ПЕТКОВА.   
Тема на дисертационния труд  „Минимализмът като естетически подход на формообразуване при детските играчки“.
Научен ръководител: проф. Георги Гиков
Защитата ще се състои на 15.02. 2019 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 15.01.2019 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  докторант  на самостоятелна форма на подготовка  ЦВЕТАН  ГЕОРГИЕВ  СТОЯНОВ. Тема на дисертационния труд „Стъклописите на Иван Пенков в Съдебните палати в София и Русе.“
Научен ръководител: доц. д-р Бойка Спасова Доневска 
 
Защитата ще се състои на 11.01. 2019 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 11.12.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка към катедра „Мода“  Василена Любомирова Габровска
Тема на дисертационния труд – “Винтидж“ – част от модните тенденции на границата на столетието“
Научeн ръководител:  доц. д-р Яна Костадинова
 
Защитата ще се състои на 11. 01. 2019 година от 11:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта на свободна подготовка  към катедра „Текстил-изкуство и дизайн“  Мехмет Ерим.
Тема на дисертационния труд – „Дървен блоков печат между 1860-1960 в Анадола“
Научeн ръководител:  проф. Анна Бояджиева
 
Защитата ще се състои на 18.12. 2018 година от 15:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка към катедра „Изкуствознание“  Ралица Кирилова Георгиева
Тема на дисертационния труд – „Акварелът в българското изобразително изкуство в периода на 60-те, 70-те и 80-те години на ХХ  век“.
Научeн ръководител:  проф. д. изк. Свилен Стефанов.
 
Защитата ще се състои на 14. 12. 2018 година от 11:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка към катедра „Метал“  Евгения Лазарова Цанкова
Тема на дисертационния труд – „Функцията като проблем при формообразуването на гривната в бижутата от края на 60-те и началото на 70-те години на ХХ  век“
Научeн ръководител:  проф. Димитър Делчев.
 
Защитата ще се състои на 14. 12. 2018 г от 14:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант към катедра „Живопис“  Юлиaн Анатолиев Станкулов
Тема на дисертационния труд – „Проблеми на пластичната деформация при транспонирането на триизмерна реалност върху двуизмерна повърхност“
Научeн ръководител:  проф. Божидар Бояджиев
 
Защитата ще се състои на 23. 11. 2018 година от 15:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка към катедра „Живопис“  Мариa Стамати
Тема на дисертационния труд – „Влиянието на някои социални и политически фактори върху българската живопис преди и след 1989 година“
Научeн ръководител: проф. д. изк. Чавдар Попов
 
Защитата ще се състои на 23. 11. 2018 година от 11:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка кън катедра „Метал“  Николета Красимирова Иванова.
Тема на дисертационния труд – „Монументален релеф от метал в България през ХХ  век“
Научeн ръководител:  доц. Емил Бачийски.
 
Защитата ще се състои на 09. 11. 2018 година от 11:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант  Слободан Милошески
Тема на дисертационния труд – „Кинетичните скулптури на Александър Калдер - теоретични и формално пластически проблеми“
Научeн ръководител:  доц. д-р Стефан Хаджиев.
 
Защитата ще се състои на 05. 10. 2018 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  05.09.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант  НИНА  ТРИФОНОВА  КАЛФОВА. 
Тема на дисертационния труд – „Оброчни плочки от региона на Одесос (IV век пр. Хр. - IV век след Хр.)“
Научeн ръководител:  доц. д-р Зарко Ждраков. 
 
Защитата ще се състои на 19. 07. 2018 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  19.06.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  на редовeн  докторант  НЕДА  ЦВЕТАНОВА ЖИВКОВА. Тема на дисертационния труд „Влияния на новата предметност в българското изкуство през 30-те години на ХХ век“.
Научен ръководител: проф. д-р Красимира Коева
 
Защитата ще се състои на 11.07. 2018 година от 14:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 11.06.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
СЪОБЩЕНИЕ
Обявената за 10.07.2018 г. защита на дисертационен труд на Георги Иванов Калев, се отлага поради командировка в чужбина на двама от членовете на Научното жури.
Защитата ще се проведе на 19.07.2018 от 12:00 часа, в ат. № 7 на ул. „Шипка“ № 1
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  на редовeн  докторант  ГЕОРГИ ИВАНОВ КАЛЕВ. Тема на дисертационния труд „Форми на интерактивно дигитално изкуство в архитектурата от края на 90-те години на 20-ти век до днес – възможни решения“.
Научен ръководител: проф. д-р Боян Добрев 
 
Защитата ще се състои на 10.07. 2018 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.06.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  на редовeн  докторант  БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АЛЕКСИЕВ. Тема на дисертационния труд „Конструктивни и формални проблеми на фигуративната скулптура (Изложбата на академик Крум Дамянов по повод 80-годишният му юбилей)“.
Научен ръководител: доц. д-р Стефан Хаджиев 
 
Защитата ще се състои на 10.07. 2018 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 10.06.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  на задочeн  докторант  ОРЛИН РУСЕВ ИВАНОВ. Тема на дисертационния труд „Монументалността като характеристика на формата. Проблеми на пластичния изказ в скулптурата малък формат на Любомир Далчев от 60-те и 70-те години на ХХ век“.
Научен ръководител: проф. Емил Попов 
 
Защитата ще се състои на 14.06. 2018 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  14.05.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  на редовeн  докторант  ПЕТЯ ВАЛЕНТИНОВА БЛАГОЕВА.    Тема на дисертационния труд „Съвременни тенденции в развитието на психологията на рекламните образи“.
Научен ръководител: доц. д-р Румяна Панкова
 
Защитата ще се състои на 06.06. 2018 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 08.05.2017 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочeн докторант  ЙОВО ПАНЧЕВ ПАНЧЕВ. Тема на дисертационния труд „Потенциалното пространство: Психологически аспекти на художественото“.
Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев
 
Защитата ще се състои на 06.06. 2018 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  08.05.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант РАДОСТИН ВАСИЛЕВ СЕДЕВЧЕВ.    Тема на дисертационния труд „Визуални структури в композициите на дипломните работи в специалност „Стенопис“ в НХА“.
Научен ръководител: проф. Николай Драчев
 
Защитата ще се състои на 04.05. 2018 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 04.04.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант СТОЯН ДЕЧЕВ ДЕЧЕВ. Тема на дисертационния труд „Професор Александър Поплилов – преподавателски принос за изкуството на плаката в България“.
Научен ръководител: проф. д-р Иван Едуард Газдов 
Защитата ще се състои на 27.04. 2018 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на - 27.03.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“  на редовeн  докторант  САНДРА  ЛЮДМИЛОВА  БЛАЖЕВА. Тема на дисертационния труд „Испански абстракционизъм. Биоморфната абстракция при Хуан Миро и абстрактен експресионизъм при Естебан Висенте“.
Научен ръководител: проф. Ивайло Мирчев 
Защитата ще се състои на 30.03. 2018 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  28.02.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в свободна форма на обучение РЕГИНА ВАНЧОВА ДАЛКАЛЪЧЕВА. Тема на дисертационния труд „Авторски издания за деца реализирани на немскоезичния книжен пазар в периода 1970 – 2010 г. Водещи художници – илюстратори и съвременни тенденции“.
Научен ръководител: проф. Виктор Паунов 
Защитата ще се състои на 30.03. 2018 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 28.02.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант СНЕЖАНКА  МАЛЧЕВА  СТОЯНОВА. Тема на дисертационния труд „Скулптурният процес на работа с глина като метод за формиране на човешката индивидуалност и нейното социализиране“.
Научен ръководител: проф. д.ф.н. Правда Спасова
Защитата ще се състои на 23.03. 2018 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 23.02.2018 г.
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант МАГДАЛЕНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА. Тема на дисертационния труд „Художественият текстил в България от 1960 до 2000 година
Научен ръководител: проф. Анна Христова Бояджиева 
Защитата ще се състои на 23.03. 2018 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 23.02.2018г.
 
 
 
Докторантска защита
 
СЪОБЩЕНИЕ
Обявената за 23.02.2018 г. защита на дисертационен труд на Нина Трифонова Калфова, се отлага поради командировка в чужбина на двама от членовете на Научното жури.
Защитата ще се проведе на 02.03.2018 от 11:30 часа, в ат. № 7 на ул. „Шипка“ № 1
 
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  НИНА  ТРИФОНОВА  КАЛФОВА.
Тема на дисертационния труд - „Оброчни плочки от региона на Одесос ( IV век пр. Хр. - IV век след Хр.)”
Научeн ръководител:  доц. д-р Зарко Ждраков.
Защитата ще се състои на 23.02. 2018 година от 11.30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 23.01.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  СИМЕОН  СТОИЛОВ  СИМЕОНОВ.    Тема на дисертационния труд “Съвременни форми на изкуство в пространството от средата на ХХ-ти век до днес”.
Научен ръководител: проф. д-р Боян Добрев
Защитата ще се състои на 23.02.2018 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  23.01.2018 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант в самостоятелна форма на обучение АТАНАС  АЛЕКСАНДРОВ АТАНАСОВ. Тема на дисертационния труд “Проучване, адаптация  и  реализация  чрез  средствата  на  рисунката  на  карти  таро”.
Научен ръководител: проф. Станислав  Памукчиев.
Защитата ще се състои на 16.02. 2018 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  16.01.2018 г.
 
 
Докторантска защита
 
СЪОБЩЕНИЕ
Обявената за 16.02.2018 г. защита на дисертационен труд на Моника Найденова Найденова, се отлага поради командировка в чужбина на двама от членовете на Научното жури.
Защитата ще се проведе на 02.03.2018 от 10:00 часа, в ат. № 7 на ул. „Шипка“ № 1
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовeн  докторант  МОНИКА  НАЙДЕНОВА  НАЙДЕНОВА.  Тема на дисертационния труд : “Топено стъкло. Технология, дизайн и развитие”.
Научен ръководител: гл. ас.д-р Васил Харизанов
Защитата ще се състои на 16.02. 2018 година от 11.30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  16.01.2018 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант в самостоятелна форма на обучение ТЕОДОР  ИВАНОВ  ЛИХОВ. Тема на дисертационния труд “Технологично развитие и категории в графичния дизайн от началото на 20-век до днес”.
Научен ръководител: доц. Мирослав Милков Богданов
Защитата ще се състои на 01.12. 2017 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  02.11.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  ЦВЕТАНА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА.    Тема на дисертационния труд “Невроестетика на емоцията и съвременната художествена форма”.
Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев
Защитата ще се състои на 03.11. 2017 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  02.10.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  ГЕОРГИ  ПАВЛИНОВ  ПАВЛОВ.
Тема на дисертационния труд: - „Графичните и художествени проблеми на шрифта в социалния плакат“.
Научeн ръководител:  проф. д-р Иван Едуард Газдов.
Защитата ще се състои на 13.10.2017 година от 11. 30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 12.09.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант в редовна форма на обучение КОНСТАНТИН  ПЕТКОВ  КОСТОВ.
Тема на дисертационния труд  - “Експресивност и експресионизъм. Анализ на причинно-следствените връзки в експресивния художествен език в традицията на европейската живопис и обособяването му в художествен стил от началото и втората половина на ХХ век“.
Научен ръководител: Чл. кор. проф. Андрей Даниел.
Защитата ще се състои на 06.07.2017 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 06.06.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  БИЛЯНА  КРАСИМИРОВА  ДОБРЕВА.    Тема на дисертационния труд “Процесът от аналогово към дигитално изкуство в България след 1980-та година”.
Научен ръководител: проф. д. изк. Свилен Стефанов
Защитата ще се състои на 06.07.2017 година от 11.30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  06.06.2017 г.
 
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  ТАНЯ  ЕВТИМОВА  МИХАЙЛОВА. Тема на дисертационния труд  “Обемно трансформиране на светлина и неговите възможности за създаване на произведения на изкуството“.
Научен ръководител: проф. д-р Боян Добрев
Защитата ще се състои на 23.06.2017 година 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  22.05.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  ПЛАМЕНА АНТОНОВА ДОНЧЕВА.  Тема на дисертационния труд “Стрийт арт. Формални и концептуални връзки с плаката и визуалната комуникация”.
Научен ръководител: проф. Георги Янков
Защитата ще се състои на 23.06.2017 година от 11.30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  22.05.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  ЗАХАРИ  ЦВЕТАНОВ  ГАНЧЕВ. Тема на дисертационния труд “ПРОБЛЕМИ НА ДИЗАЙНЕРСКОТО  ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ”.
Научен ръководител: доц. Мирян Мирянов
Защитата ще се състои на 16.06.2017 година от 10.00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  16.05.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВ  ШУШУЛОВ. Тема на дисертационния труд “Влияние на дигиталния медиум върху стенопистта от средата на 90-те години на 20 век до днес - художествени практики”.
Научен ръководител: проф. д-р Боян Добрев
Защитата ще се състои на 16.06.2017 година от 11.30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  16.05.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на задочeн  докторант  ЕЛИЗАР АТАНАСОВ  МИЛЕВ. Тема на дисертационния труд: „ Тенденции в развитието на лятото стъкло в България (художествено-естетически и технологични аспекти)“
 
Научен ръководител: проф. Николай Драчев
Защитата ще се състои на 09.06. 2017 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  09.05.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  МИЛЕНА  РАДЕВА  РАДЕВА.    
Тема на дисертационния труд:  „Художествената илюстрация в България от 40-те до началото на 90-те години на ХХ век. Тенденции и явления”
Научен ръководител: проф. Виктор Паунов
Защитата ще се състои на 09.06. 2017 година от 11.30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  09.05.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  ИНА ЙОРДАНОВА ТРИФОНОВА.    Тема на дисертационния труд “Архитектурни принципи в концептуалния моден дизайн и дрехата като художествен обект от края на ХХ и началото на ХХI век”.
Научен ръководител: проф. д-р Милена Николова
Защитата ще се състои на 19.05.2017 година от 11. 30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  19.04.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовната докторантка МАРТА ТИХОМИРОВА ДИМИТРОВА на дисертационния труд “Инструкция на цветни маси и шликерен ахат”.
Научен ръководител: проф. Ивана Иванова Енева
Защитата ще се състои на 12.05. 2017 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  12.04.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовната докторантка  ЮЛИАНА  ТРИФОНОВА  ТЕКОВА . Тема на дисертационния труд “Иновации в изразния език на българската живопис след 1990 година”.
Научен ръководител: проф. Красимира Коева
Защитата ще се състои на 12.05. 2017 година от 11.30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  12.04.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на редовeн  докторант  ЗОЯ  ИВАНОВА  ЛЕКОВА.    
Тема на дисертационния труд:  “ Металът в монументалните скулптури на Любомир Далчев, Галин Малакчиев, Крум Дамянов, Георги Чапкънов, Ангел Станев, Емил Попов”.
Научен ръководител: проф. Иван Славов
Защитата ще се състои на 07.04.2017 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  07.03.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  КРАСЕН  МИНКОВ  ТРОАНСКИ . Тема на дисертационния труд  „Формообразуване във фината керамика в зависимост от технологичните иновации“.
Научен ръководител: проф. Георги Георгиев
 
Защитата ще се състои на 31.03. 2017 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  28.02.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на задочната докторантка ЖУЛИЕТА  АЛЕКСАНДРОВА  КОЙЧЕВА.  Дисертационния труд  “ РИСУНКАТА В ТВОРЧЕСТВОТО НА ХЕНРИ МУР, АЛБЕРТО ДЖАКОМЕТИ И ХРИСТО ЯВАШЕВ – КРИСТО”.
Научен ръководител: доц. Цветослав Христов Димитров
Защитата ще се състои на 31.03. 2017 година от 11.30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  28.02.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовната докторантка  ЦВЕТА  СТЕФАНОВА  ЯВАШЕВА - ИВАНОВА. Тема на дисертационния труд “Текстилните материали и тяхната роля при създаване на съвременно текстилно изкуство (1990 – 2010)”.
Научен ръководител: проф. Анна Христова Бояджиева
Защитата ще се състои на 17.03. 2017 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  17.02.2017 г.
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  ЯНА ПЕТЕВА МИНОВСКА. Тема на дисертационния труд “Психологически аспекти на окултизма в творчеството на Кандински”.
Научен ръководител: проф. д.изк. проф. д. изк. Петер Цанев
Защитата ще се състои на 20.01.2017 година от 11.30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  20.12.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  ИВАН  ТЕНЕВ  КОСТОЛОВ  на дисертационния труд на тема: “Анализ на техниката и технологията на живописта на Ренесанса в Германия (Дюрер, Кранах, Грюневалд, Холбайн) и влиянието им върху автори от съвременността (Вернер Тюбке, Ерих Кисинг, Еберхард Ленк, Фолкер Щелцман)“.
Научен ръководител: проф. Божидар Стоянов Бояджиев
Защитата ще се състои на 20.01.2017 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  20.12.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант в свободна форма на обучение АСЕН  МИЛАНОВ  МИЛАНОВ на дисертационния труд на тема: “РИСУНКАТА В ДИГИТАЛНА СРЕДА”.
Научен ръководител: проф. Светозар Йорданов Бенчев
Защитата ще се състои на 13.01. 2017 година от 10.00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  13.12.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовната докторантка  МЕДЕА ЖЕЛЕВА  ЯНКОВА на дисертационния труд “РОЛЯТА НА ЦВЕТА В ТЕКСТИЛНОТО ИЗКУСТВО”.
Научен ръководител: доц. д-р Аделина Попнеделева
Защитата ще се състои на 0212.2016 година от 11.30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  27.10.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовната докторантка МАРТА ПАНАЙОТОВА МАДЖАРОВА  на дисертационния труд  “Дизайн на опаковки при изделия за деца. Проблеми при конструктивното и графично изграждане на опаковката ”.
Научен ръководител: доц. д-р Арсен Минков.
Защитата ще се състои на 02.12.2016 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  27.10.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  МИЛЕНА  ДИМИТРОВА  БАЛЧЕВА - БОЖКОВА.
Тема на дисертационния труд - „Жените художнички в българското изкуство през 30-те години на ХХ век.”
Научeн ръководител: проф. д-р Красимира Коева.
 
Защитата ще се състои на 28.10. 2016 година от 11. 30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 28.09.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
СЪОБЩЕНИЕ
Обявената за 28.10.2016 г. защита на дисертационен труд на Десислава Лазова, се отлага поради командировка в чужбина на научния ръководител на докторанта.
Защитата ще се проведе на 04.11.2016 от 10:00 часа, в ат. № 7 на ул. „Шипка“ № 1
 
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант в свободна форма на обучение ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА ЛАЗОВА. Тема на дисертационния труд “ Рекламно-експозиционни щандове - исторически поглед, пространствено - конструктивни и художествени проблеми”.
Научен ръководител:  доц. Мирослав Милков Богданов
Защитата ще се състои на 28.10. 2016 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  28.09.2016 г.
 
 
 
 
Докторантска защита
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант на свободна форма на обучение СВЕТЛИН  ГЕОРГИЕВ  БАЛЕЗДРОВ. Тема на дисертационния труд “ ЛОГО - етапи на развитие, същност и елементи с типографски акцент ”.
Научен ръководител: доц. д-р Живка Христова Бушева
Защитата ще се състои на 21.10. 2016 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  21.09.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор”  на задочeн  докторант  ВАНЯ  НИНЧЕВА  КУБАДИНСКА.    Тема на дисертационния труд “Креативни пространства в немско-български художествени проекти”.
Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев
Защитата ще се състои на 15.07. 2016 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  15.06.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  ЛИЛЯНА  ГЕОРГИЕВА  КАРАДЖОВА  Тема на дисертационния труд  “Психологически концепции за въображение в изкуството и фотографията през ХХ и ХХI век“.
Научен ръководител: проф. д. изк. Петер Цанев
Защитата ще се състои на 17.06. 2016 година 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  17.05.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант в свободна форма на обучение ФИЛИП  СТОЯНОВ  ГАЙДОВ.
Тема на дисертационния труд - “Стъкло и светлина. Благородството и облагородяването. Шлайф“. ”
Защитата ще се състои на 17.06. 2016 година от 11.30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 17.05.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на задочния докторант АЛЕКСАНДЪР  ВАСИЛЕВ  ГЬОШЕВ. Тема на дисертационния труд “Художествени трансформации във визуалните характеристики на българския национален символ - лъвът”.
Научен ръководител: проф. Кирил  Драгомиров Гогов
Защитата ще се състои на 10.06. 2016 година от 11. 30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  10.05.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на докторант в свобода форма на обучение  АЛЕКСАНДЪР  КОНСТАНТИНОВ НИШКОВ.
Тема на дисертационния труд:  “Форми на фотографията в контекста на концептуалния моден дизайн”. Научен ръководител: проф. Греди Асса
Защитата ще се състои на 10.06.2016 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  10.05.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  БОРЯНА  БОРИСОВА  ВЪЛЧАНОВА.
Тема на дисертационния труд - “ Влиянието на европейския модернизъм върху българската архитектура в периода между две световни войни.”
Научeн ръководител:  проф. д-р Красимира Коева.
Защитата ще се състои на 03.06. 2016 година от 11. 30  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 03.05.2016
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовната докторантка  МИТКО  ЕМИЛОВ  ЗЛАТАНОВ. Тема на дисертационния труд „Монументите-ансамбли в България от 60-те до 80-те години на ХХ век. Архитектурно-скулптурното взаимодействие в пространствената скулптура“.
Научен ръководител: доц. д-р Веселина Грънчарова
Защитата ще се състои на 03.06. 2016 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на -  03.05.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  МАРИЯ  КУНЧЕВА  КОЕВА.
Тема на дисертационния труд „Проблеми на пластичните изкуства при отсъствие на зрително възприятие“. Научeн ръководител:  проф. д. изк. Петер Цанев.
Защитата ще се състои на 18.03. 2016 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 18.02.2016​
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  НИКОЛАЙ  НИКОЛОВ  ШЕКЕРОВ. 
Тема на дисертационния труд - „Европейски влияния върху българската скулптура от края на ХІХ и началото на ХХ век“
 
Защитата ще се състои на 18.03. 2016 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 18.02.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  ТАНЯ  МИЛКОВА  СТАНЕВА.
Тема на дисертационния труд - “Фигуралната композиция в творчеството на  „Новите художници” 1931–1944г. (Сюжетен и тематичен анализ).“
Научeн ръководител:  проф. д.изк. Чавдар Иванов Попов.
 
Защитата ще се състои на 11.03. 2016 година от 11. 30 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 12.02.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на задочния докторант  ГАЛИНА  ЗДРАВКОВА  ДЕКОВА. Тема на дисертационния труд - „Творческият път на Борис Елисеев ”
Научeн ръководител:  проф. д-р Красимира  Коева.
 
Защитата ще се състои на 11.03. 2016 година от 10.00 часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 12.02.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  ДЕНИЦА  ИВАНОВА  ДАКОВА.
Тема на дисертационния труд - „Съвременна българска дърворезба в периода 1980-2010 година, състояние и тенденции”
Научeн ръководител:  проф. Антон Дончев.
Защитата ще се състои на 26.02. 2016 година от 10. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 28.01.2016 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” докторант в самостоятелна форма на обучение СТЕФАН  ХРИСТОВ  МИНЧЕВ. Тема на дисертационния труд - “Етюди върху информационните технологии”.
Научeн ръководител:  проф. Красимир Димитров Вълканов.
Защитата ще се състои на 15.01.2016 година от 15. 00  часа в зала № 7 на НХА – ул.”Шипка” №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на – 14.12.2015 г.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ докторант в самостоятелна форма на обучение ДИМИТЪР ИВАНОВ ДОБРЕВСКИ. Тема на дисертационния труд „Тенденции при актуализирането на предмет, граници и съдържание на дизайна у нас“.
Научeн ръководител доц. Станко Войков.
Защитата ще се състои на 04.12. 2015 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 26.10.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочния докторант АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ГЕРГИНОВ. Тема на дисертационния труд „Живописта в модата. Модни рисунки. (Модни илюстрации. Модни скици. Модни препратки и художествени практики)“
Научeн ръководител проф. Греди Хаим Асса.
Защитата ще се състои на 27.11.2015 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 26.10.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант СИЛВИЯ СТЕФАНОВА СЪЛКОВА. Тема на дисертационния труд „Методически проблеми в дизайн – проектирането на достъпна урбанизирана обществена среда“. Научeн ръководител доц. Димитър Добревски.
Защитата ще се състои на 27.11.2015 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 22.10.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант НАДЯ ВЛАДИМИРОВА ТЕКНЕДЖИЕВА. Тема на дисертационния труд „Фотографски изображения и техники в керамиката“. Научeн ръководител проф. Божидар Панайотов Бончев.
Защитата ще се състои на 20.11.2015 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 20.10.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
СЪОБЩЕНИЕ
Обявената за 20.11.2015 г. защита на дисертационен труд на Правдолюб Иванов, се отлага поради командировка в чужбина на двама от членовете на Научното жури.
Защитата ще се проведе на 27.11.2015 от 14:00 часа, в ат. № 7 на ул. „Шипка“ № 1
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта в свободна форма на обучение ПРАВДОЛЮБ ДИМИТРОВ ИВАНОВ. Тема на дисертационния труд „Сайт-спесифик арт: мястото и неговото произведение“. Научeн ръководител проф. д. изк. Петер Кънчев Цанев.
Защитата ще се състои на 20.11. 2015 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на докторанта ЗДРАВКО ПЕТРОВ КАМЕНАРОВ. Тема на дисертационния труд „Приложение на нетермична плазма при атмосферно налягане в реставрацията. Оценка на ефективността на редуктивен и оксидиращ режим на действие върху конкретни проблеми в произведения на изкуството“. Научeн ръководител проф. д-р Олег Николаев Гочев.
Защитата ще се състои на 6.11. 2015 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 6.10.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка от Ирак ЗЕЙНАБ АБДУЛРАЗЗАК ЯСЕР. Tема на дисертационния труд „Птицата като символ и нейната трансформация в абстрактен образ в битовата ислямска керамика (VIII–XVIII)“. Научeн ръководител проф. Ивана Енева.
Защитата ще се състои на 2 октомври 2015 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
Материалите по докторантската защита са публикувани на 2.09.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ДАНЕВА. Тема на дисертационния труд „Нефигуралната стенопис в България от средата на ХХ век до днес“.
Научeн ръководител проф. д-р Олег Николаев Гочев.
Защитата ще се състои на 15 май 2015 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 9.4.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка БЛАГОВЕСТА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА. Тема на дисертационния труд „Графитите в България последните години на ХХ и началото на  ХХI век“.
Научeн ръководител проф. Ружко Челебиев.
Защитата ще се състои на 15 май 2015 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 9.4.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта АЛЕКСАНДЪР ЛЮБОМИРОВ ПЕТКОВ. Тема на дисертационния труд „Явлението „Пловдивска група“ от 60-те години на ХХ век. Анализ на социално-политическия и културен генезис, роля и влияние на художествената група.“
Научeн ръководител проф. Андрей Леон Даниел.
Защитата ще се състои на 8.5. 2015 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 8.4.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта в свободна форма на обучение ПЕТКО НЕДЯЛКОВ ПЕТКОВ. Тема на дисертационния труд „Феноменът Графикатура в  творчеството на Иван Газдов.“
Научeн ръководител проф. д. изк. Свилен Иванов Стефанов.
Защитата ще се състои на 8.5. 2015 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 8.4.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта в свободна форма на обучение ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ ГОСПОДИНОВ. Тема на дисертационния труд „Изследване на прозрачните и полупрозрачните елементи в скулптурата на XX век.“
Научeн ръководител проф. д-р Красимира Станчева Коева–Киселкова.
Защитата ще се състои на 24.04. 2015 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 24.03.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка МАРИЯ КЕРТАКОВА. Тема на дисертационния труд „Концептуални измерения на историческия костюм от ХІХ век и неговата импликация в съмвременната мода“.
Научeн ръководител доц. д-р Яна Костадинова.
Защитата ще се състои на 20 март 2015 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 20.02.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочния докторант ИВАН ТОДОРОВ КЮРАНОВ. Тема на дисертационния труд „Ролята на фотографията за формирането на иновативните тенденции в съвременното българско изкуство (1989–2010 )“.
Научен ръководител проф. д. изк. Свилен Иванов Стефанов.
Защитата ще се състои на 06.03. 2015 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 06.02.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочния докторант ЗОРНИЦА АСЕНОВА ПИСКУЛИЙСКА.
Тема на дисертационния труд „Тъканите на Уилям Морис и „Морис и Ко“ – влияние върху текстила в европа през първите десетилетия на хх век.“
Научeн ръководител проф. Анна Христова Бояджиева.
Защитата ще се състои на 27.02. 2015 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 27.01.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант СТАНИСЛАВА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА.
Тема на дисертационния труд „Сецесионът в творчеството на Николай Райнов“
Научeн ръководител проф. д-р Красимира Коева Киселкова.
Защитата ще се състои на 27.02. 2015 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 27.01.2015
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочния докторант ГЕОРГИ  ДИМИТРОВ  ДАСКАЛОВ.
Тема на дисертационния труд „Анализ, дефиниция и конструиране на формата при синтеза архитектурата с изящните изкуства.“
Научен ръководител доц. Цветослав Христов.
Защитата ще се състои на 19.12. 2014 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 19.11.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочния докторант  КОНСТАНТИН ЙОРДАНОВ  МАРКОВ. 
Тема на дисертационния труд „Проблеми на пространството в стенно-монументалната живопис в България в периода 60-те – 80-те години на ХХ век“
Научeн ръководител проф. д-р Олег Николаев Гочев. 
Защитата ще се състои на 12.12. 2014 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул.„Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 11.11.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта ГАЛИНА  ГОСПОДИНОВА  МИХАЛЕВА.
Тема на дисертационния труд „Текстил и нови технологии. Дизайнерът в епохата на високо технологичния текстил.“
Научeн ръководител проф. Анна Христова  Бояджиева.
Защитата ще се състои на 05.12. 2014 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 05.11.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторанта БИСЕР ЯНКОВ ЛАЗАРОВ.
Тема на дисертационния труд „Обучението на реставраторите по живопис (етика и мотивация, методи и жанрове)“
Научeн ръководител проф. Григори Бойчев Григоров.
Защитата ще се състои на 14.11.2014 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 14.10.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на доц. АРСЕН ПЕТРОВ МИНКОВ.
Тема на дисертационния труд „Теоретични аспекти при проектиране на съоръжения за игра на открито“
Научен ръководител проф. Георги Асенов Гиков.
Защитата ще се състои на 31.10. 2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 30.09.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант МАРИАНА АНГЕЛОВА КОЧОРАПОВА.
Тема на дисертационния труд „Декоративни техники и технологии при проектиране и прилагането на декора във финокерамичното производство“
Научeн ръководител проф. Йордан Борисов Стоянов.
Защитата ще се състои на 10.10.2014 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант ЮЛИЯН НИКОЛОВ МИТЕВ.
Тема на дисертационния труд „Българският видеоарт (1990–2010) възникване, постижения и проблеми“
Научeн ръководител проф. д. изк. Свилен Стефанов.
Защитата ще се състои на 03.10.2014 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант РУМЕНА РУМЕНОВА КАЛЧЕВА.
Тема на дисертационния труд „Поява, развитие институционални измерения на алтернативните арт пространства в България в периода от края на ХХ и първото десетилетие на ХХI век“
Научeн ръководител проф. д. изк. Свилен Стефанов.
Защитата ще се състои на 03.10.2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант ВЯРА КОЛЧОВА ГРАНИЦКА.
Тема на дисертационния труд „Арттерапията като творчески процес“
Научeн ръководител проф. д. изк. Петер Кънчев Цанев.
Защитата ще се състои на 07. 07. 2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант  ЦВЕТА ВИЛДОВА ЕВЛОГИЕВА-КАЦАРОВА.
Тема на дисертационния труд „Художественото оформяне на ръкописите от софийското книжовно средище  XV–XVI век“
Научeн ръководител доц. д-р Елисавета Мусакова.
Защитата ще се състои на 27. 06. 2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант  МАРГАРИТА МИРОСЛАВОВА ДОНЧЕВА.
Тема на дисертационния труд „Буквеният знак в детското възприятие“
Научeн ръководител доц. Георги Бонев Доброславов.
Защитата ще се състои на 25. 06. 2014 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 23.05.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ докторант в свободна форма на обучение АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ ВЪЧКОВ.
Тема на дисертационния труд „Корпоративно военно облекло в България 1877–1945 година“.
Научен ръководител проф. д-р Красимира Коева-Киселкова
Защитата ще се състои на 25. 06. 2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 23.05.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ докторант в свободна форма на обучение ДОЧКА ИВАНОВА КИСЬОВА-ГОГОВА.
Тема на дисертационния труд „Визуалните решения в българския плакат и провокациите на времето (1944–1989)“.
Научeн ръководител проф. д-р Иван Едуард Газдов.
Защитата ще се състои на 20. 06. 2014 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 20. 05. 2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант МИЛЯНА  ВЕЛИНОВА  СТЕФАНОВА.
Тема на дисертационния труд „Тенденции в развитието на съвременната българска мозайка. Естетически и технологични новости.“
Научeн ръководител проф. Ружко Асенов Челебиев.
Защитата ще се състои на 20. 06. 2014 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 20.05.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочния докторант ЗАХАРИНА  НИКОЛОВА  ПЕТРОВА-ПРОДАНОВА.
Тема на дисертационния труд „Дизайн на лого – развитие и съвременни тенденции“ Научeн ръководител проф. Тодор Нишов Варджиев.
Защитата ще се състои на 04. 06. 2014 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 30.04.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовния докторант  МИЛАН  ДРАГАН  МИХАЙЛОВИЧ.
Тема на дисертационния труд „Стенописите от XV век в манастира  „Св. Прохор Пчински“ и църквата „Св. ап. Петър и Павел“ в метоха „Орлица“.  Техника, технология и реставрационни проблеми“. Научeн ръководител проф. Григори Бойчев Григоров.
Защитата ще се състои на 04. 06. 2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 30.04.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на свободния докторант  КИРИЛ  МАРИНОВ ХРИСТОВ.
Тема на дисертационния труд „Някои аспекти от взаимоотношенията изкуство–бизнес, в съвременния свят на изкуството. Примерът с творчеството на Марк Костаби“. Научен ръководител проф. д. изк. Чавдар Попов
Защитата ще се състои на 23. 05. 2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 23.04.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на задочния докторант ЮЛИЯН  БОЖИДАРОВ  РАЙЧЕВ. 
Тема на дисертационния труд „Развитие на стъклописта в декоративно приложните изкуства в България 30-те – 50-те години на  ХХ век“. Научен ръководител доц. д. изк. Незабравка Иванова.
Защитата ще се състои на 07.03.2013 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  07.02.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на задочния докторант  СТОЯН  ГЕОРГИЕВ  ДЕЧЕВ.
Тема на дисертационния труд „Скулптурно-пластични аспекти в каменните чешми в Родопите от началото на Възраждането до средата на миналия век“
Научeн ръководител проф. Иван Димитров Праматаров.
Защитата ще се състои на 28.02.2014 година от 11:30  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 28.01.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка  СНЕЖИНА СТЕФАНОВА СЛАВЧЕВА. Тема на дисертационния труд „Дизайн за учебно-възпитателна среда за начална училищна степен“. Научен ръководител доц. Арсен Минков.
Защитата ще се състои на 28.02.2014 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 25.01.2014
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка МИЛА  МАКСИМОВА СТОЕВА. Тема на дисертационния труд  „Тъкани за интериор и тапети, десинирани чрез метода на отпечатване (1950–1990)“.
Научeн ръководител проф. Анна Бояджиева.
Защитата ще се състои на 13 декември 2013 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 29.10.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторанта инж.  ИВА  ВАСИЛЕВА  ПЕТРОВА. Тема на дисертационния труд „Арттерапия при деца аутисти. Визуални и когнитивни проблеми, свързани с особеностите на творчеството при деца и възрастни със синдома на аутизма“.
Научeн ръководител проф. д. изк. Петер Кънчев Цанев.
Защитата ще се състои на 29 ноември 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 22.10.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторантa на свободна подготовка към катедра „Керамика“ СЕНДЖЕР САРЪ. Тема на дисертационния труд: „Нискотемпературни медночервени глазури, получени чрез редукция и в кислородна среда“. Научeн ръководител проф. Божидар Бончев.
Защитата ще се състои на 22 ноември 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ № 1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 16.10.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка  ЙОРДАНА КУНЧЕВА КОЕВА. Тема на дисертационния труд „Теория на орнамента. Православният стенописен орнамент по българските земи от ХI век до края на ХIХ век – история, развитие, закономерности“.
Защитата ще се състои на 15 ноември 2013 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 15.10.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка  ЕЛЕНА  ГЕОРГИЕВА  ВИДЕНОВА. Тема на дисертационния труд „Художествени керамични техники от 1900 г. до 1940 г. на ХХ век. Трансформацията на Западноевропейската и българската съдова керамика от занаят в изкуство“.
Защитата ще се състои на 15 ноември 2013 година от 10:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 15.10.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на докторант в свободна форма на обучение МАНЯ ИВАНОВА ВАПЦАРОВА. Тема на дисертационния труд „Отношението „интерпретация–възприятие“ в контекста на абстракционизма“. Научeн консултант: проф. Красимир Вълканов.
Защитата ще се състои на 11 октомври 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на  07.08.2013.
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовния докторант РАНГЕЛ ЧИПЕВ. Тема на дисертационния труд е „Бионика в индустриалния дизайн за интериор и екстериор“. Научeн ръководител: доц. д-р арх. Милена Николова.
Защитата ще се състои на 04 октомври 2013 година от 11:00  часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 31.07.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторанта инж. ВАСИЛ ЛЮБЕНОВ КАНИСКОВ. Тема на дисертационния труд „Създаване, изследване и прилагане на основни формологични принципи в съвременното обучение по скулптура“. Научeн ръководител: доц. Цветослав Димитров Христов.
Защитата ще се състои на 31 май 2013 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА, ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 30.04.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка  ДОНА СТЕЛИЯНОВА СТОЯНОВА. Тема  на дисертационния труд  „Праисторическата  пластика  и нейните  съвременни проекции  в  българската  скулптура“.
Защитата ще се състои на 31 май 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА, ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 30.04.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка МИГЛЕНА  ХРИСТОВА  ПЕТРОВА – ЦВЯТКОВА. Тема на дисертационния труд „Тъканта в текстилния дизайн. (Ръчните тъкачни практики като иновативна база за съвременен  текстилен дизайн)“. Научeн ръководител: проф. Анна Бояджиева.
Защитата ще се състои на 17 май 2013 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 16.04.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка МАРИЯ–МАРГАРИТА ДЯНКОВА ИВАНОВА – ГЕТОВА. Тема на дисертационния труд „Синтетичните свързватели в съвременната българска стенопис – ХХI век“. (технико – технологични, естетически и социологически аспекти).
Защитата ще се състои на 17 май 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 17.04.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка МАЙЯ КИРИЛОВА ЗАХАРИЕВА. Тема на дисертационния труд „Чудесата  Христови в българската монументална  живопис от периода ХV – средата  на ХVIII век“.
Защитата ще се състои на 10 май 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 03.04.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на редовната докторантка НИНА ВАЛЕРИЕВА ХАДЖИЕВА. Тема на дисертационния труд „Образът  на  Св. Никола в паметниците на  изкуството по българските земи в периода ХV–XVIII век“.
Защитата ще се състои на 10 май 2013 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 03.04.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка ЕЛИНА ТОДОРОВА ЛАКОВА. Тема на дисертационния труд „Стенописите от втората половина на ХV век в Западна България“.
Защитата ще се състои на 26 април 2013 година от 11:30 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Материалите по докторантската защита са публикувани на 26.03.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовната докторантка ЛИЛИЯ МИТКОВА ГЕОРГИЕВА. Тема на дисертационния труд „Визуална реклама на специални събития“.
Защитата ще се състои на 26 април 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ №1.
 
Aвтореферат
Становище на проф. Серафим Серафимов
Становище на доц. д-р Евгени Велев
Становище на доц. д-р Живка Бушева
Рецензия на доц. д. изк. Незабравка  Иванова
Рецензия на доц. д-р Борис Сергинов
Материалите по докторантската защита са публикувани на 25.03.2013
 
 
 
Докторантска защита
 
Националната художествена академия обявява публична защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на редовeн докторант МИЛЕНА НИКОЛАЕВА ДОНКОВА.
Тема на дисертационния труд „Техникотехнологически особености и реставрационни проблеми в стенописите на Тома Вишанов“.
Защитата ще се състои на 12 април 2013 година от 10:00 часа в зала № 7 на НХА – ул. „Шипка“ № 1.
 
Aвтореферат
Становище на проф. д-р Елена Генова
Становище на доц. д-р Мариета Савчева
Становище на доц. Стефан Тъпанов
Рецензия на доц. д-р Христо Етрополски
Рецензия на доц. Младост Вълкова
Материалите по докторантската защита са публикувани на 8.03.2013

Сподели