Рекламен дизайн (МА)

Магистърът в специалност „Рекламен дизайн“, получава общоакадемични професионални знания в областта на артмениджмънта, психологията на творчеството, съвременното изкуство, рекламния дизайн (синтез между дисциплините „Пространствен дизайн“, „Графичен дизайн“ и „Реклама“), маркетинг, мултимедийни изкуства, най-нови техники на проектантския процес.
Магистърът изработва рекламни проекти и концепции за фирмена рекламна политика, създава тематични, тематикоекспозиционни и сценарийни планове, осъществява тяхната визуализация под формата на художествени проекти както на отделни рекламни обекти, така и на акции и рекламни кампании.
Завършилият тази магистърска програма може да изпълнява функции като арт мениджър, арт директор, да управлява рекламни отдели към рекламнодизайнерски бюра, агенции и фирми, както и да основава собствени такива.
 
Редовни преподаватели:
проф. д-р ТАТЯНА СТОИЧКОВА
доц. МИРОСЛАВ БОГДАНОВ
доц. арх. ДАНИЕЛА ЯНКОВА
ст. преп. д-р ТЕОДОР ЛИХОВ
гл. ас. д-р СВЕТЛИН БАЛЕЗДРОВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. БОЖИДАР ЙОНОВ

 

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели