Решения на Факултетен съвет към ФИИ

Мандат 2024–2028 година

Учебна 2023/2024 

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 7 от 26.06.2024

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 6 от 13.06.2024

Решение на ФС на ФИИ – Протокол № 5 от 22.05.2024

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 4 от 18.04.2024

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 3 от 7.03.2024

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 2 от 12.02.2024

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 1 от 23.01.2024

 

Мандат 2020–2024 година

Учебна 2023/2024

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 3 от 05.12.2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 2 от 09.11.2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 1 от 21.09.2023

 

Учебна 2022/2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 7 от 26.06.2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 6 от 16.05.2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 5 от 11.04.2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 4 от 30.01.2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 3 от 11.01.2023

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 2 от 07.12.2022

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 1 от 27.09.2022

 

Учебна 2021/2022

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 6 от 22.06.2022

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 5 от 27.04.2022

Решения на ФС на ФИИ – Протокол № 4 от 08.03.2022

Решения на ФС на ФИИ - Протокол № 3 от 14.12.2021

Решения на ФС на ФИИ - Протокол № 2 от 10.11. 2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 1 от 16.09.2021

 

Учебна 2020/2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 9 от 12.07.2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 8 от 16.06.2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 7 от 18.05.2021 и График за дипломни защити - юнска сесия

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 6 от 23.03.2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 5 от 11.02.2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 4 от 14.01.2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 3 от 01.12.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 2 от 04.11.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 1 от 09.09.2020

 

Учебна 2019/2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 5 от 14.07.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 4 от 18.06.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 3 от 07.05.2020

Сподели