Росен Василев Тошев, старши преподавател, д-р

14.02.1967, София
ССХУИИ „Илия Петров“, София
НХА, живопис, 1994
Старши преподавател, „Керамика“, дисциплина живопис
Доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства
СБХ
e-mail: rossentoshev@abv.bg
 
 
 
 
 
 
 
 
1993 – „ЕСЕНЕН САЛОН-93“ галерия „Шипка 6“, София
1996 – Първо международно триенале на живописта – София`96, галерия „Шипка 6“, София
2002 – „Българската живопис след ‘89“ – куратор Руен Руенов, НДК
2003 – „Дни на Българската култура“, Москва
2004 –  „Съвременно българско изкуство – пътуващ музей"
2005 – Балканско квадринале за живопис „Митовете и легендите на моя народ“–  Стара Загора
2005 – „Лични митологии“ – изложба на секция „Живопис“ към СБХ, галерия „Шипка 6“, София
2009 – „Родени независими“, галерия „Шипка 6“, СБХ,  София
2009 – „Иконични анализи“, куратор проф. д. изк. Свилен Стефанов, галерия „Академия“
2010 – Годишна изложба на секция „Живопис“, СБХ – „10Х5Х3“, галерия „Шипка 6“
2010 – „Група XXL – Реминисценции от 90-те“,СГХГ, София
2010 – Уастие в конкурс за „Сите Интенасионал ДесАр, Париж“– СБХ, галерия „Шипка 6“, София
2011 – Участие в „Национални есенни изложби“ – Пловдив
2012 – XIII  Национален годишен конкурс-преглед на фотографското изкуство в България
2012 – Участие в „Разпознаване“– галерия „Академия“, София
Награди:
2001 – Награда в Конкурс за монументално произведение на изобразителното изкуство
2009 – Награда от изложба-конкурс „Родени независими“
2010 – Творчески престой в „Сите Интенасионал ДесАр“, Париж
2012 – Златен медал на XIII Национален годишен конкурс-преглед за фотография

Сподели