Списък на одобрените кандидати за студентска мобилност по Програма „Еразъм+“ с цел обучение и практика за академична година 2019/2020

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ+" ЗА 2019/2020

Сподели