Списък на студентите, издържали изпити по чужд език и допуснати за селекция по портфолио за участие в програма „Еразъм+“

Списък на студентите, издържали изпити по английски език, испански, италиански, немски и френски и допуснати за селекция по портфолио от комисия за участие в програма „Еразъм+“ за академична 2017-2018 г.
 
Портфолиото за селекция по Програма Еразъм+ за академичната 2017-2018 година трябва да бъде във pdf формат.
 
Допуснати са студентите постигнали минимален резултат - добър 4.00 на някой от изпитите по английски, испански, италиански, немски или френски 
 
Изпит по испански език  
Далиани Георгиева Георгиева - BA, I курс, Графика – отличен 6
 
Изпит по  италиански език  
Красимир Георгиев Иванов - BA, III курс, ДПС – отличен 5.5
 
Изпит по  немски език  
Елена Людмилова Аначкова - MA, II курс, Скулптура - мн. добър 5.00
 
Изпит по  френски език
1. Гергана Антонова Стефанова - ВА, II курс, ПВК – отличен 5.5
2. Михаела Лукова Ангелова – ВА, 2-ри курс, КПГ  - мн. добър 5.30
3. Розанна Михайлова Чижова – DА, II курс, ПИХООД - мн. добър 5.20
 
Изпит по английски език
1. Анита Красимирова Тачева – МA, III курс, „Реставрация“ – отличен 6
2. Биляна Маринова Дешева – BA, I курс, „Живопис“ – отличен 6
3. Деметра Руменова Георгиева - І курс, Изкуствознание“ – отличен 6
4. Елена Людмилова Аначкова - MA, II курс, „Скулптура“– отличен 6
5. Вероника Ивева Янева - BA, II курс, „Дизайн на порцелан и стъкло– отличен 6 “
6. Михаела Веселинова Добрева – MA, I курс, „Сценография» – отличен 6
7. Екатерина Александрова Ковачева - II курс, „Книга и Печатна графика“ – отличен 6
8. Камелия Петрова Клифтън – МА, II курс, „Сценография» – отличен 6
9. Миглена Златкова Иванова – МA, II курс, „Реставрация“ – отличен 6
10. Александра Красимирова Чапевова - BA, I курс, „Графика“– отличен 6
11. Анелия Красимирова Антова – ВА, II курс, „Мода“ – отличен 6
12. Дана Иванова Тилева - BA, IV курс, „Плакат и Визуална комуникация“ – отличен 6
13. Елина Кунчева Кръстева - ВА, II курс, „Мода“ – отличен 6
14. Лидия Светославова Христова – BA, I курс, „Мода“ – отличен 6 
15. Гергана Антонова Стефанова – BA, II курс, „Плакат и Визуална комуникация“ – отличен 5.5
16. Димитър Димитров Войнов – BA, II курс, „Плакат и Визуална комуникация“ отличен 5.5
17. Пламена Атанасова Господинова - ВА, II курс, „Сценография» отличен 5.5
18. Иван Спасов Вечев - BA, I курс, „Мода“ - отличен 5.5
19. Яна Николаева Стойчева – МА, II курс, „Живопис“ - отличен 5.5
20. Андрея Андреева Коцева – BA, II курс, „Керамика“-отличен 5.5
21. Гергана Савова Табакова – МА, II курс „Живопис“ - отличен 5.5 
22. Десислава Росенова Досева – МА, I курс, „Скулптура“ - отличен 5.5
23. Калина Иванова Гоцева – BA, II курс, „Индустриален дизайн“ - отличен 5.5
24. Михаела Лукова Ангелова - II курс , „Книга и Печатна графика“, „Книга и Печатна графика“ отличен 5.5
25. Северина Кирилова Енева - BA, II курс, „Живопис“ отличен 5.5
26. Изабела Богданова Манолова - ВА, II курс, „Резба“ -  отличен 5.5
27. Вера Стефанова Димитрова - BA, I курс, „Мода“ - отличен 5.5
28. Ина Валентинова Иванова - ВА, II курс, „Текстил – Изкуство и дизайн“ - отличен 5.5
29. Лора Радославова Илиева - І курс, Изкуствознание“  - отличен 5.5
30. Розанна Михайлова Чижова – PhD, II курс, „ПИХООД“ - отличен 5.5
31. Александра Цанкова Бошнакова – ВА, II курс, „Текстил – Изкуство и дизайн“-отличен 5.5
32. Валя Атанасова Георгиева – MA, II курс, „Скулптура“ - мн. добър 5
33. Дана-Михаела Стоянова Карагеоргиева - ВА, II курс, „Сценография» - мн. добър 5
34. Лора Калоянова Димитрова - BA, II курс, „Графика“- мн. добър 5
35. Станислава Иванова Иванова – МА, II курс, „Керамика“- мн. добър 5
36. Ася Атанасова Дамова - ВА, II курс, „Текстил – Изкуство и дизайн“- мн. добър 5
37. Кристиан Николаев Проданов - BA, III курс, „Дизайн на порцелан и стъкло“- мн. добър 5
38. Натали Йорданова Иванова - BA, III курс, „Метал“- мн. добър 5
39. Пламена Мариова Димитрова – ВА, II курс, „Живопис“ - мн. добър 5
40. Ивана Руменова Николова – II курс, „Книга и Печатна графика“ - мн. добър 5
41. Елена Стефанова Гуглева – ВА, I курс, „Скулптура“- мн. добър 5
42. Калина Костадинова Илиева – BA, II курс, „Плакат и Визуална комуникация“ - мн. добър 5
43. Кая Цветомирова Ценкуловска - ВА, II курс, „Текстил – Изкуство и дизайн“ - мн. добър 4.5
44. Ванеса Антонова Боева - BA, II курс, „Живопис“ – мн. добър 4.5
45. Йоана Атанасова Атанасова – BA, III курс, „Керамика“– мн. добър 4.5
46. Люба Антонова Дашинова - II курс, „Книга и Печатна графика“ – мн. добър 4.5
47. Мария Евгениева Колева - BA, I курс, „Мода“ – мн. добър 4.5
48. Мария Пламенова Матовска – BA, II курс, „Стенопис“– мн. добър 4.5
49. Ивайло Емил Саралийски – МА, I курс, „Плакат и Визуална комуникация“ – мн. добър 4.5
50. Ивана Петрова Петрова - МА, II курс, „Живопис“ – мн. добър 4.5
51. Карина Илиева Попова – MA, I курс, „Дизайн на порцелан и стъкло“– мн. добър 4.5
52. Мария Велинова Славкова – PhD, II курс, „Керамика“– мн. добър 4.5 
53. Траяна Богданова Богданова - ВА, II курс, „Сценография» - мн. добър 4.5
54. Кристиян Красимиров Димитров – ВА, IV курс, „Резба“ – мн. добър 4.5
55. Александрина Красимирова Дерменджийска, ВА, IV курс, „Мода“ – мн. добър 4.5
56. Валентина Боянова Ничева - BA, II курс, „Живопис“ – мн. добър 4.5
57. Анатоли Рашков Йончев – MA, I курс, „Скулптура“ – добър 4
58. Антонио Цветанов Митев - ВА, II курс, „Текстил – Изкуство и дизайн“ - – добър 4
59. Веселка Йончова Борисова - ІІ курс, Изкуствознание“ – добър 4
60. Инанч Шенолова Неджибова - BA, I курс, „Мода“ – добър 4
61. Валентина Александрова Костова - BA, II курс – добър 4
62. Марта Александрова Райхел - МА, II курс, „Живопис“ – добър 
 
Студенти, които не са покрили изискването за резултат - добър 4 на някой от изпитите по, испански, италиански, немски, френски или английски:
 
Италиански език
1.Мария Велинова Славкова – PhD, II курс, Керамика – добър 3.5
2.Любомир Иванов Мишонов – ВА, II курс, Скулптура – среден 3
3.Розанна Михайлова Чижова – PhD, II курс, ПИХООД – слаб 2
4.Георги Петров Стефанов – ВА, IV курс, Скулптура – слаб 2
5.Иван Николов Монев - BA, IV курс, Стенопис – слаб 2
 
Немски език
1.Мария Станиславова Николова – не се явила
 
Френски език
1. Ивана Петрова Петрова - МА, II курс, Живопис – среден 3.40
 
Английски език
1. Думисани Руменов Карамански - BA, II курс, „Живопис“- добър 3.5
2. Иван Николов Монев - BA, IV курс, „Стенопис“ – среден 3
3. Веселка Христова Николова – PhD, I курс, „ПИХООД“ - среден 3
4. Георги Петров Стефанов – ВА, IV курс, „Скулптура“ – слаб 2

Сподели