Стефан Христов Тъпанов, доцент

4.06.1963, гр. Шипка
ССХУ, Казанлък, 1982
НХА, реставрация,1989
Доцент, „Реставрация“, дисциплина реставрация
Ръководител катедра „Реставрация“
АРБ, СБХ, ИКОМ
e-mail: tapanow.stefan@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
1. Църквата „Св.Георги“ – село Долни Лозен, Софийско, реставрация на стенописи и икони;
2. Църквата „Въведение Богородично“ – с. Смолско, Софийско, реставрация на  фасадата и полихромната декорация;
3. Църквата „Св. Николай Чудотворец“ – с. Герман, Софийско: реставрация на икони;
4. Храм „Покров Богородичен“, София, реставрация  на  икони;
5. Храм „Св. Пантелеймон“, София, реставрация на икони;
6. Участие в екип за проучване и реставрация на стенописите в тракийската гробница край с. Александрово 2007–2008г.
7. Участие в екип за проучване и реставрация на стенописите в  църквата „Св. Стефан“ –Несебър 2006
8. Храм „Св. Николай Чудотворец“, София, реставрация на икони;
9. Храм „Св. Св. Кирил и Методий“, София, реставрация  на икони, 2007. Храм „Св.Димитър“ – с. Мирково, реставрация на стенописи;
10. Реставрация на стенописи в Рилски манастир 2006–2012, ръководител на екип;
11. Реставрация на църквата „Св. Троица“ – гр. Банско 2008–2012, ръководител на екип;
1. Сборник „Консервация и реставрация на музейни и художествени ценности“ – София, 2003 – „Техника, технология и реставрационни проблеми на стенописите в църквата „Св. Георги“, село Долни Лозен;
2. Паметници, реставрация, музеи – Арх & Арт, София, 2004, храм „Св. Вмчк Георги“ – с. Долни Лозен; „Техника и технология на стенописите от XVII в. и XIX в.“
3. Сборник „Известия на НИМ“, том 14, 2004: „Приложение на етиленвинилацетатните адхезиви при протекционно облепване на произведенията на живописта. Тестове за пенетрация“;
4. Сборник „Материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков проведена в ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, София, 2006, „Приложение на нови материали за протекционно облепване на стенна и кавалетна живопис.
5. Изложба: „Форум Реставрация 2008“ – 11–19 април, галерия „Академия“, НХА, София.
6. Изложба: „България–Словакия, реставрация на културно наследство, европейски перспективи“ – 7 май–1 юни 2008, Български културен институт в Словакия, Братислава.
7. Изложба: “8th Conservator-restorer’s professional One-day Spring Meeting 27th May 2008” в Любляна – Словения
8. Приложение на новите технологии при обучението в областта на художествената реставрация, сборник „Културно наследство – образование, наука и опазване, интегрирани в културния туризъм“ (Heritage: Esprit), ел.издание, ЕИ “LiterNet”, 2009
http://liternet.bg/publish25/s_typanov/prilozhenie.htm
9. Резултати от проучването и реставрацията на стенописите в параклиса „Успение на св. Иван Рилски“ в Рилски манастир, „Проблеми на изкуството“ 4/2010

Сподели