Студенти

Зимен семестър на учебната 2015/2016
 
18 до 21 януари 2016 г. – Заверка на зимния семестър по деканати 
 
25 януари до 05 февруари 2016 г. – Изпитна сесия на зимния семестър
 
02 до 09 февруари 2016 г. – Защита на дипломна работа на студентите от о.к.с. „магистър“  
 
08 до 14 февруари 2016 г. – Поправителна зимна изпитна сесия
 
08 до 14 февруари 2016 г. – Записване летен семестър на уч. 2015/2016 г. 

Сподели