Студентски проект •Изложение на открито•

15–16 юни 2013
 
Ръководител проф. Анна Бояджиева.
На 15, 16 и 17 юни по инициатива на Студентския съвет на НХА в двора на „Шипка“ 1 беше организирано изложение от произведения на студенти от всички специалности на Академията. Бяха изградени временни конструкции, които позволяваха атрактивна експонация на творбите, с което студентите постигнаха поставената цел – да представят пред културната общественост голямото разнообразие и високите постижения на своята работата във всяка специалност.

Сподели