Заповеди за прием и документи за записване

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В НХА, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“ И „МАГИСТЪР“ НАД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА:
 
- Заповед на Ректора за прием на студенти в окс "Бакалавър" - гр.София - първо класиране
 
- Заповед на Ректора за прием на студенти в окс "Бакалавър" - гр.Бургас - първо класране
 
- Заповед на Ректора за прием на студенти в окс "Бакалавър" - гр.София - второ класиране
 
- Заповед на Ректора за прием на студенти в окс "Бакалавър" - гр.Бургас- второ класиране
 
- Заповед на Ректора за прием на студенти в окс "Бакалавър" - септемврийски прием
 

 

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПРИЕМА В ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС СПЕЦИАЛНОСТ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ!

 

Новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” в НХА за учебната 2022/2023 година ще се записват по факултети , а приетите във Филиала на НХА в гр.Бургас – във филиала /

за Факултет за изящни изкуства –гр.София, ул. „Шипка №1 ет 1 и

за Факултет за приложни изкуства – гр.София, бул. Цариградско шосе“ № 73/

за Филиала на НХА в гр.Бургас – гр.Бургас, пристанище – Бургас, зона за обществен достъп – магазия 1 ет.2

от  20 септември 2022 г.,до  23 септември 2022 г. /вкл./ по факултети, 

Работно време на факултетните канцеларии и тези във филиала - всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 ч.

При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:

  1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
  2. Автобиография
  3. Пет снимки –  формат за документи
  4. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец на НХА, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 10,00 лв.
  5. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
  6. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия ;
  7. Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

 

Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.

 

Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” на учебната 2022/2023 година е в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева, а за о.к.с. „Магистър“ след средно образование/ спец. „Реставрация“/– 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Платения прием за приети по чл.91 от ЗВО за окс.Бакалавър е 1500 лв. на семестър.

 

Семестриалните такси за обучение  се внасят по сметка на НХА:

IBAN:      BG81BNBG96613100176301

BIC:         BNBGBGSD

Банка:    БНБ

 

 

 

Сподели