Васил Георгиев Харизанов, доцент, д-р, инж.

р. 1967 г., София
1996 Технология на силикатите и свързващите вещества, Химико-технологичен и металургичен университет – София 
Докторски дисертационен труд на тема: „Синтез и изследване на керамични пигменти на малайаитова основа”, Химико-технологичен и металургичен университет” – София и „Jaume 1” Castellon, Испания
Редовен преподавател, Катедра „Керамика и Дизайн на порцелан и стъкло“, НХА, София
Дисциплини: Техника и технология; Компютърно проектиране
Е-поща: vas_harizanov@abv.bg
 
Изложби
Керамика, повлияна от традиционна японска естетика, Ден на японските бойни изкуства и традиции – София
Авторска чаена керамика „Вода, листа и вятър – чаят като поезия“, чаена керамика, издържана в естетиката на дзен Aniventure Comic Con
 
Участия в симпозиуми и конференции
2021 Международна научна конференция „Визуални изследвания“, Велико Търново
2019 Международна научна конференция „Визуални изследвания“, Велико Търново
Симпозиум на BEZEMA AG, Switzerland
BARENTZ raw materials “Aqualon additives”, София
Симпозиум на Wacker Academy, Велико Търново
IV Национална конференция по химия – София, „Керамични пигменти на основа малйаит – синтез и охарактеризиране“
Second International Meeting on the Problems of Industrial Ceramics – Castellon, Spain
Influencia de la Cristalinidad sobre los Parámetros Cromáticos de Esmaltes Coloreados con Pigmentos Rosas de Malayaita
XLI congreso de la sociedad española de cerámica y vidrio, Banalmádena, Spain
II Балканска конференция по стъкло и керамика – Варна, Influence of Mineralizer Type and Crystallinity on the Color Stability of Pink Malayaite Pigments
VII National Congress of Materials – Madrid, Spain, Ceramic Pigments of Malayaite Base – Synthesis and Characterization
Юбилейна конференция „50 години Химикотехнологичен и металургичен университет” – София, Кобалт-дотиран керамичен пигмент на малайаитова основа: синтез и охарактеризиране
 
Публикации
Cobalt Doped Ceramic Pigments of Malayaite Base: Synthesis and Characterization. In: Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy
Influence o! Crystalline on Chromatic Parameters of Enamels Coloured and Malayaite Pink Pigments. In: Journal of the European Ceramic Society
Influence of Mineralizer Type and Crystallinity on the Color Stability of Pink Malayaite Pigments. Сборник публикации от II Балканска конференция по стъкло и керамика, Варна
„Традиционната японска естетика в съвременната керамика: декоративни разкъсани керамични глазури, базирани на циркониев силикат с температура на изпичане 980оС – 1050оС“, NotaBene
„Да открием красотата на несъвършенството: декоративни червени разкъсани керамични глазури“, NotaBene
 
Книги
„Декоративни керамични, разкъсани глазури базирани на циркониев силикат с температура на изпичане 970оС – 1020оС“
„Синтезиране и кристало-химично изследване на малиновочервени керамични пигменти базирани на малайаитова основа“
Специализиран учебник – ръководство „Декоративни глазури – изкуство и технология“
 
 
 

Сподели