Визуална комуникация (МА)

www.academyposter.com
 
Същността на магистърската програма „Визуална комуникация“ е да даде разностранни познания в широкия диапазон на графичния дизайн, на приложната графика и реклама в етап на преплитане на класическите с новите мултимедийни средства за визуални изкуства. Различните нови форми на визуална комуникация се развиват особено динамично, но те не могат да просъществуват без класическите принципи в изобразителното изкуство. Това прави образованието особено необходимо, давайки, от една страна, стабилни и традиционни познания в областта, но и насочвайки интереса на младите художници в най-близките до техните изобразителни качества и интереси съвременни форми за визуална комуникация.
Основното съдържание на програмата се характеризира с голямо разнообразие на проектантските задачи (запазени знаци, шрифт, плакат, комерсиална графика, периодика, хералдични знаци, ценни книжа, емблеми, калиграфия, печатни рекламни цялости, уебдизайн, различни произведения на екранната графика и много други).
Магистрите, завършили програма „Визуална комуникация“,  притежават възможности на художници с възможности в широк диапазон. Областите за професионална изява на магистрите са арт директори на рекламни агенции, художествени редактори в издателски къщи, ръководители на креативни отдели в електронни и печатни медии, ръководители на културни институции в страната и чужбина, оценители, експерти и университетски преподаватели.
 
Редовни преподаватели:
проф. ГЕОРГИ ЯНКОВ
проф. д-р НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ
проф. д-р КРИСТИНА БОРИСОВА
доц. д-р НЕНКО АТАНАСОВ
доц. д-р СТОЯН ДЕЧЕВ
 
Хонорувани преподаватели:
проф. д-р ИВАН ГАЗДОВ
преп. д-р ДОЧКА КИСЬОВА-ГОГОВА
преп. ТАНЯ ДЕЧЕВА

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели