Зоя Иванова Лекова, главен асистент, д-р

28. 11. 1972, Пловдив
ССХУПИ – Смолян, 1992
НХА, скулптура, 2000
Хоноруван преподавател, катедра „Метал“, дисциплина скулптура
Член на СБХ, секция Скулптура от 2004
e-mail: zoialekova@yahoo.com
 
 
 
 
 
 
 
Самостоятелни и съвместни изложби, реализации:
2000, Изложба на рисунки и скулптура в Градска Художествена Галерия, Шумен
2007, Бюст на академик Кирил Попов – ФМИ, СУ „Климент Охридски“, София
2011, Изложба на рисунки и скулптура – Галерия „Сезони“ – София
От 1997, участия в редица общи национални и международни изложби и конкурси...
От 2001, участия в национални и международни скулптурни симпозиуми, пленери… – Созопол (2001), Пловдив (2002), Банско (2005), Златни пясъци (2007), Севлиево (2008), Перник (2009), Брацигово (2009), Кнежа (2009); във Франция – Обазин (2003), Марк Ла Тур (2005); Квебек, Канада (2003); в Германия – Мерзербург (2004), Ерлбах (2007); Румъния – Карансебеш (2006), Констанца (2007), Зейкани (2011)…
Награди:
2005, „Награда на Публиката“ от II Национален симпозиум-конкурс за ледена скулптура – Банско
1999, Награда в конкурса за рисунка,организиран от Банка ДСК, София

Сподели