The Gray/Pink/Scale 2 exhibition at FX Gallery of the Academy of Arts in Banska Bystrica, Slovakia

2023.10.26

25 October – 24 November 2023
FX Gallery, Banska Bystrica, Slovakia
 
Curators: Dessislava Hristova and Suzana Nikolova
 
Artists participating in GRAY/PINK/SCALE 2
Valeri Vassilev, Vasil Kolev – Vassillo, Venelin Shurelov, Verzhinia Markarova, Gennadi Gatev, Georgi Iankov, Dessislava Hristova, Dimo Kolibarov, Emanuela Kovach, Zoran Mishe, Ivan Kyuranov, Lilyana Karadzhova, Manya Vaptsarova, Regina Dalkalacheva, Rossen Toshev, Pavel Lefterov, Svetozar Benchev, Svilen Stefanov, Stefan Gadzhovski, Teodor Liho

Gallery

Share