Информиране и публичностна изпълнението на проекта •Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от НХА•

Краен срок: 2012.12.03

Публична покана с предмет на дейност „Информиране и публичностна изпълнението на проекта“ по Договор BG051PO001-4.3.04-0046 – Проект „Въвеждане на дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образовани, осъществявано от Национална художествена академия“ – АОП № 900916 от 03.12.2012 г.
1. Техническо задание
2. Приложения
3.Заповед № 0384-О/30.11.2012 /извлечение/
 
Решение №0231-О/06.08.2012 относно Публична покана с предмет на дейност „Упражняване на строителен надзор при СМР на обекти „Сграда на НХА бул. „Цариградско шосе“ №73“ и „Сграда на НХА на бул. „Г. М. Димитров“ №100“ – АОП № 9004056
Допълнителна информация относно Протокол №4/03.08.2012 г. на комисията за отваряне и оценка но постъпилите оферти можете да получите в сградата на НХА , ул „Шипка“ №1, ет.3, ст. №17
от 11.00 ч. до 16.00 ч.
 
Решение №0230-О/03.08.2012 относно Публична покана с предмет на дейност „Изработка и доставка на печатни материали по проектите на издателската програма на НХА за 2012 г.“ –  АОП № 9004333
Допълнителна информация относно Протокол №3/01.08.2012 г. на комисията за отваряне и оценка но постъпилите оферти можете да получите в сградата на НХА , ул „Шипка“ №1, ет. 3, ст.№17
от 11:00 ч. до 16:00 ч.