о.к.с Магистър

През учебната 2017/2018 година приемът в о.к.с. „Магистър“ ще се осъществи по следните магистърски програми

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА:

ЖИВОПИС; СТЕНОПИС; СКУЛПТУРА; СКУЛПТУРА-ФОРМА И ДВИЖЕНИЕ; ГРАФИКА; ИЛЮСТРАЦИЯ; ИЗКУСТВО НА КНИГАТА; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН; ШРИФТ; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА НЕПЕЧАТНИ МЕДИИ; ПЛАКАТ; ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ;КАЛИГРАФИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО; АРТТЕРАПИЯ; МОДЕРНО И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО; ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО; ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА; ФОТОГРАФИЯ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА:

РЕЗБА; КЕРАМИКА; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР;СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КИНО И ТВ; КОСТЮМОГРАФИЯ; ДИГИТАЛНА СЦЕНОГРАФИЯ И АНИМАЦИЯ; ДИЗАЙН НА СЦЕНИЧНОТО И ФИЛМОВО ОСВЕТЛЕНИЕ;ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОРСКИ ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ; ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН; ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО;МЕТАЛ; АВТОМОБИЛЕН И МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ДИЗАЙН; СПЕЦИАЛИЗИРАН ДИЗАЙН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; ЕКСТЕРИОРЕН И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН; ДИЗАЙН НА КОМУНИКАТИВНИ НОСИТЕЛИ; ДИЗАЙН НА ОПАКОВКАТА; РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН; КОСТЮМИ И АКСЕСОАРИ ЗА СЮЖЕТНИ ИГРИ, КАРНАВАЛИ И АТРАКЦИОНИ; ДЕТСКА СРЕДА – ЕКСТЕРИОР; ДЕТСКА СРЕДА – ИНТЕРИОР; СРЕДСТВА ЗА ИГРА; КОМПЮТЪРНИ ИГРИ; ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО; МОДА

 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ :
 
– От 17 до 29 юни 2017 (вкл. събота и неделя) за завършили ПН 8.2 Изобразително изкуство  
– От 01 до 09 септември 2017 за попълване на незаети места от първия прием на места финансирани от държавата и места за обучение срещу заплащане, могат да кандидатстват завършили и други професионални направления.
 
 
Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.
 
Приемните  изпити се провеждат по специалности както следва:
Прием през юли:
За Факултет за изящни изкуства – на 09 юли 2017 г. от 14:00 ч   за завършили ПН 8.2 Изобразително изкуство
За Факултета за приложни изкуства – на 04 юли 2017 г. от 14:00 ч. за завършили ПН 8.2 Изобразително изкуство
 
Прием през септември:
За Факултет за изящни изкуства – на 13 септември 2017 г.
За Факултета за приложни изкуства – на 14 септември 2017 г.
Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.

 

Страници