о.к.с Магистър

Уважаеми кандидатстуденти,
Националната художествена академия удължава срока за подаване на документи за кандидатстване, както следва :
  • Окс „Бакалавър“ за Факултета по приложни изкуства – могат да се подават документи до 04.07.2018 г.
  • Окс.Магистър“ на магистърските програми във Факултета за изящни изкуства -  могат да се подават документи до  03.07.2018 г.
  • Окс.Магистър“ на магистърските програми във Факултета за приложни изкуства могат да се подават документи до – 06.07.2018 г.
Учебен отдел на НХА
 
 
През учебната 2018/2019 година приемът в о.к.с. „Магистър“ ще се осъществи по следните магистърски програми:
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА:
ЖИВОПИС; СТЕНОПИС; СКУЛПТУРА; СКУЛПТУРА-ФОРМА И ДВИЖЕНИЕ; ГРАФИКА; ИЛЮСТРАЦИЯ; ИЗКУСТВО НА КНИГАТА; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН; ШРИФТ; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА НЕПЕЧАТНИ МЕДИИ; ПЛАКАТ; ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ;КАЛИГРАФИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО; АРТТЕРАПИЯ; МОДЕРНО И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО; ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО; ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА; ФОТОГРАФИЯ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА:
РЕЗБА; КЕРАМИКА; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР;СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КИНО И ТВ; КОСТЮМОГРАФИЯ; ДИГИТАЛНА СЦЕНОГРАФИЯ И АНИМАЦИЯ; ДИЗАЙН НА СЦЕНИЧНОТО И ФИЛМОВО ОСВЕТЛЕНИЕ;ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОРСКИ ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ; ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН; ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО;МЕТАЛ; АВТОМОБИЛЕН И МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ДИЗАЙН; СПЕЦИАЛИЗИРАН ДИЗАЙН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; ЕКСТЕРИОРЕН И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН; ДИЗАЙН НА КОМУНИКАТИВНИ НОСИТЕЛИ; ДИЗАЙН НА ОПАКОВКАТА; РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН; КОСТЮМИ И АКСЕСОАРИ ЗА СЮЖЕТНИ ИГРИ, КАРНАВАЛИ И АТРАКЦИОНИ; ДЕТСКА СРЕДА – ЕКСТЕРИОР; ДЕТСКА СРЕДА – ИНТЕРИОР; СРЕДСТВА ЗА ИГРА; КОМПЮТЪРНИ ИГРИ; ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО; МОДА, КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ В МОДНИЯ ДИЗАЙН И МУЛАЖНИ ТЕХНИКИ
 
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СЕ ПОДАВАТ :
– От 15 до 28 юни 2018 (вкл. събота и неделя) .
– От 03 до 10 септември 2018 за попълване на незаети места от първия прием на места финансирани от държавата и места за обучение срещу заплащане.
 
 
Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.
 
 
ПРИЕМНИТЕ  ИЗПИТИ СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ КАКТО СЛЕДВА:
 
Прием през юли:
За Факултет за изящни изкуства – на 04 юли 2018 г. от 14:00 ч  
За Факултета за приложни изкуства – на 09 юли 2018 г. от 14:00 ч., а за спец."Рекламен дизайн" - на 07 юли 2018 г. от 12,00 ч.
 
Прием през септември:
За Факултет за изящни изкуства – на 12 септември 2018 г.
За Факултета за приложни изкуства – на 13 септември 2018 г.
За магистърски програми „Живопис“ и „Мода“ – на 17 септември 2018 г.
 
Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.

 

Страници