о.к.с Магистър

Документи за кандидатстване се подават:
– От 17 до 29 юни 2016 (вкл. събота и неделя) за завършили ПН 8.2 Изобразително изкуство  
– От 01 до 09 септември 2016 за попълване на незаети места от първия прием на места финансирани от държавата и места за обучение срещу заплащане, могат да кандидатстват завършили и други професионални направления.
– От 19 до 29 януари 2016  за места само за обучение срещу заплащане за кандидати, завършили висше образование в друго професионално направление, различно от ПН 8.2 Изобразително изкуство.
 
Приемането на студенти за окс „Магистър“ в НХА, се извършва чрез конкурсен изпит, който се състои в събеседване с кандидатите и обсъждане на представеното от тях портфолио от собствени работи.
 
Приемните  изпити се провеждат по специалности както следва:
Прием през юли:
За Факултет за изящни изкуства – на 05 юли 2016 г.
За Факултета за приложни изкуства – на 06 юли 2016 г.
 
Прием през септември:
За Факултет за изящни изкуства – на 13 септември 2016 г.
За Факултета за приложни изкуства – на 14 септември 2016 г.
 
Прием през 2017 г. – и за двата факултета на 4 февруари 2017 г.

 

Страници