о.к.с Магистър

През учебната 2020/2021 година приемът в о.к.с. „Магистър“ ще се осъществи по следните магистърски програми:
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА:
ЖИВОПИС; СТЕНОПИС; СКУЛПТУРА; СКУЛПТУРА-ФОРМА И ДВИЖЕНИЕ; ГРАФИКА; ИЛЮСТРАЦИЯ; ИЗКУСТВО НА КНИГАТА; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН; ШРИФТ; ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН НА НЕПЕЧАТНИ МЕДИИ; ПЛАКАТ; ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ;КАЛИГРАФИЯ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ; ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО; АРТТЕРАПИЯ; МОДЕРНО И СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО; ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО; ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА; ФОТОГРАФИЯ
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА:
РЕЗБА; КЕРАМИКА; КЕРАМИКА ЗА ПУБЛИЧНА СРЕДА; ФУНКЦИОНАЛНА КЕРАМИКА; ПЕЧАТНИ И ФОТОГРАФСКИ ТЕХНИКИ В КЕРАМИКАТА; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КУКЛЕН ТЕАТЪР; СЦЕНОГРАФИЯ ЗА КИНО И ТВ; КОСТЮМОГРАФИЯ; ДИГИТАЛНА СЦЕНОГРАФИЯ И АНИМАЦИЯ; ДИЗАЙН НА СЦЕНИЧНОТО И ФИЛМОВО ОСВЕТЛЕНИЕ; ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОРСКИ ВИЗУАЛЕН СПЕКТАКЪЛ; ТЕКСТИЛЕН ДИЗАЙН; ТЕКСТИЛНО ИЗКУСТВО; МЕТАЛ; АВТОМОБИЛЕН И МАШИНОСТРОИТЕЛЕН ДИЗАЙН; СПЕЦИАЛИЗИРАН ДИЗАЙН ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ; ЕКСТЕРИОРЕН И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН; ДИЗАЙН НА КОМУНИКАТИВНИ НОСИТЕЛИ; ДИЗАЙН НА ОПАКОВКАТА; РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН; КОСТЮМИ И АКСЕСОАРИ ЗА СЮЖЕТНИ ИГРИ, КАРНАВАЛИ И АТРАКЦИОНИ; ДЕТСКА СРЕДА – ЕКСТЕРИОР; ДЕТСКА СРЕДА – ИНТЕРИОР; СРЕДСТВА ЗА ИГРА; КОМПЮТЪРНИ ИГРИ; ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО; МОДА, КОМПЮТЪРНО ПРОЕКТИРАНЕ В МОДНИЯ ДИЗАЙН И МУЛАЖНИ ТЕХНИКИ

 

Страници