Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА – Филиал Бургас

Във връзка с противоепидемични мерки на територията на Република България, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус),  всички да носят маски и групите да не са повече от 15 човека.
 
Кандидатстудентски курсове за НХА – Филиал Бургас за месец МАЙ 2021
 
Кандидатстудентски курсове за НХА София за месец МАЙ 2021
 
 
•РИСУВАНЕ• – с ръководител проф. Любомир Каралеев
Подготвителен курс по рисуване за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 3 постановки през май 2021 г. – таксата е 96.00 лв. 
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия: На 15, 22 и 29 май 2021 г.
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел: 029881702
 
•РИСУВАНЕ И ГРАФИКА• – с ръководител доц. д-р Йохан Йотов
При заплащане еднократно на 4 постановки през май 2021 г. – таксата е 128,00 лв. 
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия: На 9, 16, 23 и 30 май 2021 г.
За неделя – от 9:00 до 16:30 часа
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Нова сграда – III етаж, ателие № 303
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ• 
На 15 (събота) и 16 (неделя)  май 2021
– Целта на специализираните консултации, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпита е на размер 50Х70)
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в София – ул. „Шипка“ №1, Нов учебен корпус ет. IV, ателиета 403 и 404
за юни 2021 – допълнително точните дати
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, доц. д-р Кристина Борисова, гл. ас. д-р Ненко Атанасов, гл. ас. д-р Георги Павлов, докторант Емилио Бората, докторант Ивайло Тодоров.
За повече информация
тел. (+359) 88 7 884 866
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебено-методичен отдел, Деканат (или съседните канцеларии), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 02 / 988 17 02
 
•МОДА• 
15.05.2021 – рисуване от 10:00 до 16:00 ч.
16.05.2021 – по специалността от 10:00 до 16:00 ч.
22.05.2021 – рисуване от 10:00 до 16:00 ч.
23.05.2021 – по специалността от 10:00 до 16:00 ч.
През месец февруари започва провеждането на интензивни консултации, които ще започват в 10:00 ч. и в 15:30 ч. ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити. 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка. 
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в катедра „Мода“.
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят. 
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи. 
Специализираните консултации се провеждат на ул. „Шипка“ 1, Нова сграда, ет. 1, ателие 102.
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: доц. д-р Яна Костадинова, хон. преп д-р Александър Гергинов
Цена за една консултация (един ден) – 15 лв.
Заплащане – в деня на консултацията на място или в Учебено-методичен отдел, ул. „Шипка“ №1, ет I, тел.: 029881702
 
•ВЕЧЕРЕН АКТ•
Националната художествена академия организира провеждането на „Вечерен акт“ за:
– студенти и преподаватели;
– художници;
– ученици от XI и XII клас на художествените училища в град София;
– любители
Вечерният акт се провежда всеки понеделник от 17:30 до 19:00 часа и всяка сряда от 18:30 до 20:00 часа на ул. „Шипка“ №1, ателие №1.
Вход за 2 учебни часа: 
– за преподаватели от НХА – безплатно
– за студенти от НХА – безплатно (срещу студентска лична карта или студентска книжка)
– за външни лица (художници, любители и ученици) – 10 лева

 

Сподели