Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА – Филиал Бургас

Кандидатстудентски консултации, ул. „Шипка“ №1 – София
 
Кандидатстудентски консултации, бул. „Цариградско шосе“ 73 и бул. Г.М. Димитров 100– София  
 
 
Кандидатстудентски консултации във Филиал на НХА – Бургас за декември 2022 г.
 
 
Кандидатстудентски курсове  - Филиал на НХА в Бургас – декември 2022
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ В НХА – СОФИЯ ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2022:
 
•РИСУВАНЕ•
Водещ - проф. Любомир Каралеев с асистент Рада Пилюшка
 
При заплащане еднократно на 3 постановки през декември 2022 г. – таксата е 168.00 лв.
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
 
Занятия: 3,10 и 17 декември 2022 г.
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
 
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 029881702
 
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ•
11 декември (неделя) 2022 г. ще се проведат специализирани кандидатсудентски консултации (целодневен курс)
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат в условия, близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25 см (изпитът е на размер 50х70).
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 403 и 404.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25 см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов, докторант Ивайло Тодоров, докторант Мартин Сейчев, докторант Тома Гълов.
 
За повече информация
тел. (+359) 88 788 4866
Цена за една консултация (един ден) – 20,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 029881702; 029885900
 
•ГРАФИКА•
На 11 декември 2022 г. ще се проведат специализираните консултации за спец. Графика
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и същността на изпитната задача по „Композиция“ в среда, близка до тази на приемния изпит.  
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема. В рамките на шест учебни часа (изпитът е осем учебни часа),  с черни рисунъчни материали (допуска се пестеливо използване на цвят),  всеки кандидат трябва да измисли и реализира композиция  в която свободно, според вижданията и мисленето си  да интерпретира и изобрази погледът си върху темата. Размерът на картона е 46х55 см., какъвто ще бъде на изпита.
В 16:30 часа започва конферанс на представените композиции с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 303.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали и картон за консултацията.
Преподаватели: проф. д-р Десислава Христова, доц. д-р Йохан Йотов, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Васил Колев, докторант Зоран Мише, докторант Златка Яръмова.
 
За повече информация
тел. (+359) 885 776 638
 
Цена за една консултация (един ден) – 20 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа в Учебно-методичен отдел, Деканат (или съседните канцеларии), ул. „Шипка“ № 1, ет. 2, тел.: 02 / 988 17 02
 

 

Сподели