Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА – Филиал Бургас

Кандидатстудентски консултации, ул. „Шипка“ №1 – София
„Живопис“, „Стенопис“, „Скулптура“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плaкат и визуална комуникация“, „Изкуствознание“ (заплащане и консултации на ул. „Шипка“ 1)
„Индустриален дизайн“  (заплащане на ул. „Шипка“ 1, консултации на бул. „Княз Дондуков“ 56)
 
Кандидатстудентски консултации, бул. „Цариградско шосе“ 73 и бул. Г. М. Димитров 100“ – София  
„Сценография“, „Рекламен дизайн“, „Дизайн за детската среда“, „Реставрация“, „Метал“, „Резба“ (заплащане и консултации на бул. „Царигдаско шосе“ 73)
„Текстил – изкуство и дизайн“, „Керамика“, „Дизайн на порцелан и стъкло“ (заплащане на бул. „Царигдаско шосе“ 73, консултации на бул. „Г. М. Димитров“ 100)
 
Кандидатстудентски консултации НХА – Филиал Бургас, Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас
„Живопис“, „Графика“, „Книга, илюстрация, печатна графика“, „Плaкат и визуална комуникация“, „Моден дизайн
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ В НХА – СОФИЯ ЗА МЕСЕЦИТЕ НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ 2023 г.:
 
•РИСУВАНЕ•
Водещ – проф. Любомир Каралеев с асистент Рада Пилюшка
 
Занятия: 11, 18, 25 ноември 2023 г.
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
Занятия: 02, 09, 16 декември 2023 г.
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
 
Заплащане на една постановка – 96,00 лв. Една постановка е от 8 уч.ч по 12 лв на час.
 
Материалите се осигуряват от кандидатите:
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите.
 
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1.
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 02/9881702.
 
 
•РИСУВАНЕ•
Водещ – доц. Росен Цветанов 
 
Занятия:  26 ноември 2023 г.
Неделя – от 9:00 до 16:30 часа
Занятия:  03, 10, 17 декември 2023 г.
Неделя – от 9:00 до 16:30 часа
 
Курс по рисуване с по-широк спектър на изобразителна подготовка, включваща кандидат-студенти в различни направления на образователната система включително и повишаване на професионалното ниво на вече запознати  с академичното рисуване.
Заплащане на една постановка – 96,00 лв. Една постановка е от 8 уч.ч по 12 лв на час.
 
Материалите се осигуряват от кандидатите:
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите.
 
Адрес: ул. „Цариградско шосе“ №73 – I етаж, ателие №15.
Справки и предварително записване за курса от понеделник до петък в Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 02/9881702, София, ул. „Шипка“ №1.
 
 
•ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ•
Преподаватели: Проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов; докторанти: Ивайло Тодоров, Тома Гълов, Мартин Сейчев, Елина Джанаварова
 
На 11 ноември (събота) и 9 декември (събота) 2023 г. ще се проведат специализирани кандидатсудентски консултации (целодневен курс).
 
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат в условия, близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25 см (изпитът е на размер 50х70).
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 403 и 404.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25 см за консултацията.
 
Цена за една консултация (един ден) – 30,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа в в Учебно-методичен отдел на ул. „Шипка“ № 1, ет.2, тел.: 02 / 988 17 02; 
 
За повече информация: e-mail: poster.and.visual.communication@nha.bg, тел. (+359) 88 788 486611 
 
 
•МОДЕН ДИЗАЙН•
Преподаватели: проф. М. Богданова, проф. Греди Асса, проф. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Мариела Гемишева, доц. д-р Алексъндър Гергинов, ст. пр. Катерина Цанева
 
8 ноември 2023 г. – рисуване 
19 ноември  2023 г.– аксесоар 
16 декември 2023 г. – рисуване 
17 декември 2023 г. – аксесоар 
 
Интензивни консултации, които ще започват в 10:00 ч. и в 15:30 ч., ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Рисуване“ и „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити.
 
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка.
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в Катедра „Мода“;
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят.
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи.
Специализираните консултации се провеждат на ул. „Шипка“ 1, Нова сграда, ет. 1, Ателие 102.
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
 
Цена за една консултация (един ден) – 30.00 лв.
Заплащане – предварително или в деня на консултацията от 9:00 до 10:00 ч. в Учебно-методичен отдел на ул. „Шипка“ № 1, ет.2, тел.: 02 / 988 17 02; 
 
За повече информация: e-mail: i.kostadinova@nha.bg, тел. (+359) 88 895 1818
 
 
•ГРАФИКА•
На 09 декември (събота) 2023 г ще се проведат специализираните консултации по композиция за спец. Графика.
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и същността на изпитната задача по „Композиция“ в среда, близка до тази на приемния изпит.  
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема. В рамките на шест учебни часа (изпитът е осем учебни часа),  с черни рисунъчни материали (допуска се пестеливо използване на
цвят),  всеки кандидат трябва да измисли и реализира композиция  в която свободно, според вижданията и мисленето си  да интерпретира и изобрази погледът си върху темата. Размерът на
картона е 46х55 см., какъвто ще бъде на изпита.
 
В 16:30 часа започва конферанс на представените композиции с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 303.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали и картон за консултацията.
Преподаватели: проф. д-р Десислава Христова, проф. д-р Йохан Йотов, доц. Димо Колибаров, доц.
д-р Васил Колев, докторант Зоран Мише, докторант Златка Яръмова.
 
Цена за една консултация (един ден) – 30,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 9:00 до 12:00 часа, София, ул. „Шипка“ №1,
Учебно-методичен отдел – 2 етаж , тел: 029881702.
За повече информация: e-mail: graphic.art@nha.bg, тел. +359885776638
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРОСВЕ В НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2023:

•РИСУВАНЕ•
Преподаватели:
Проф. Светозар Бенчев, доц. д-р Александър Ташев, ас. д-р Христо Иванов
 
Дати на курса:
02.12.23 г. (събота) - от 9:00 до 16:30 часа
03.12.23 г. (неделя) - от 9:00 до 16:30 часа
09.12.23 г. (събота) - от 9:00 до 16:30 часа
10.12.23 г. (неделя) - от 9:00 до 16:30 часа
16.12.23 г. (събота) - от 9:00 до 16:30 часа
17.12.23 г. (неделя) - от 9:00 до 16:30 часа
 
Заплащане на една постановка – 96,00 лв. Една постановка е от 8 уч.ч.
по 12 лв. на час.
Материалите се осигуряват от кандидатите:
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите.
 
Справки и записвания по телефона предварително, заплащане в деня
на курса от 9:00 часа в Учебно-методичен отдел – Бургас, Магазия 1,
ет. II или на тел: 0884025235
 

 

Сподели