Извършване на одит по проект № BG161PO001/1.1-07/2009/014

Краен срок: 2013.05.22

Публична покана с предмет на дейност „Извършване на одит по проект № BG161PO001/1.1-07/2009/014 „Осигуряване на достъпна и енергоефективна инфраструктура за образователни дейности в Националната художествена академия“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, – АОП № 9015344 от 13.05.2013 г.
1. Техническо задание
2. Приложения
 
        Протокол 1
        Протокол 2