Конкурси на Фондация свети Евтимий Патриарх Български – София

Краен срок: 2016.08.24

Фондация свети Евтимий Патриарх Български – София
обявява следните конкурси:
 
в рамките на декадата 2013 – 2023
бог – светът - човекът
 
По повод 1100 години от кончината на свети Климент Охридски
на тема: „Какъв профил във Фейсбук би си създал днес свети Климент Охридски?“
 
ФОРМА – есе, разказ, стихотворение, научно съобщение, интервю, репортаж, реферат, народопис, предание, легенда, епос, фотоматериали, рисунки, миниатюри, презентации и др.
 
Изисквания:
Обем на текста до 10 000 знака (5 стр.)
За рисунките – формат А3. Техника по избор.
За снимките – желателно е да са цветни.
Възрастови групи: до 12 г.; до 14 г.; до 18 г.; над 18 г.
(ученици, студенти, учители, родители и др.) 
След творбите, които ни изпращате, запишете: името си, възраст, училище, адрес, телефон, професия.
 
Препоръчителна литература :
Климент Охридски. Събрани съчинения. Т. 1–3. С., 1970–1973. или Архим. Атанасий (Бончев). Св. Климент Охридски. Слова и поучения. С., 1970.
Александър Милев Гръцките жития на св. Климент Охридски. София, БАН, 1966 (онлайн издание)
Велинова, В. Климент Охридски – учителят и творецът. С., 1995.
Люба Илиева. Пространното житие на св. Климент Охридски и проблемът за българо-византийския културен синтез. – В: Omnia vincit amor: Юбилеен сборник на НГДЕК*  в чест на проф. Василка Тъпкова-Заимова. Съст. В. Вачкова и Цв. Степанов. С., УИ, 2008
 
Движение: „Открий Софийската Света Гора!”
Батулийски манастир • Бистришки манастири • Владайски манастир • Германски манастир • Горнобански манастир  Драгалевски манастир • Елешнишки манастир • Железнишки манастир • Кладнишки манастир • Кокалянски манастир • Кремиковски манастир • Курилски манастир • Лозенски манастир • Панчаревски манастир • Подгумерски манастир • Сеславски манастир • Симеоновски манастир • Студенечки манастир
 
1. Фотоконкурс за най-изненадваща и най-сполучлива снимка или рисунка на някой манастир
2. Потърси и опиши библиография с произведения за някои от манастирите – албуми, книги
3. Разкажи за най-изследвания и най-слабо проучения манастир
4. Опиши някои от чудотворните икони от манастирите
 
ИЗИСКВАНИЯ:
Обем на текста до 10 000 знака (5 стр.)
За рисунките – формат А 3. Техника по избор.
За снимките – желателно е да са цветни.
Възрастови групи: до 12 г.; до 14 г.; до 18 г.; над 18 г. (ученици, студенти, учители, родители и др.) 
След творбите, които ни изпращате, запишете: името си, възраст, училище, адрес, телефон, професия.
 
В рамките на декадата 2013 – 2023
космос – земя – човек
 
По повод 140 години от избухването на Априлското въстание
Конкурс на тема: Вярата в доброто,  човеколюбието и цивилизаторското начало у наследниците на св. патриарх Евтимий от древността до днес
 
ФОРМА – есе, разказ, стихотворение, научно съобщение, интервю, репортаж, реферат, народопис, предание, легенда, епос, фотоматериали, рисунки, миниатюри, презентации и др.
ИЗИСКВАНИЯ:
Обем на текста до 10 000 знака (5 стр.)
Възрастови групи: до 12 г.; до 14 г.; до 18 г.; над 18 г.
(ученици, студенти, учители, родители и др.) 
След творбите, които ни изпращате, запишете: името си, възраст, училище, адрес, телефон, професия.
 
Препоръчителна литература: 
Априлското въстание - прелюдия към Освобождението / Константин Косев. - 2. прераб. изд. - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2000. - 104 с. ; 20 см 1. изд. 1996 на изд. Хр. Ботев. - Офс. изд.
История на Априлското въстание 1876 / Константин Косев, Николай Жечев, Дойно Дойнов ; [Предг. Константин Косев]. - Фототип. изд. - София : Акад. изд. Марин Дринов, 2006. - 524 с. ; 24 см
Пълното име на Н. Жечев е Николай Жечев Николов. - Фототип. изд. на кн. от 1996 г. на Унив. изд. Св. Климент Охридски. - Офс. изд.
Априлското въстание в съдбата на българския народ / Константин Косев, Николай Жечев, Дойно Дойнов. - София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, 2001. - 316 с. ; 22 см
Пълното име на втория авт. е Николай Жечев Николов. - Офс. изд.
История на Априлското въстание 1876 : [Моногр.] / Константин Косев, Николай
Жечев, Дойно Дойнов. - 2. изд. - София : Партиздат, 1986. - 620 с. : с к., 2 л. к. ; 22 см
1. изд. 1986 на Партиздат. - Офс. изд.
Косев, Константин Димитров, Жечев, Николай, Н. Дойнов, Дойно Христосков –
Проф. Христо Гандев - Априлското въстание 1876, монография, 1974, 227 с. : 32 л. ил. и факс.; 21 см
Априлското въстание: Ист. очерк / Христо Николов Гандев – София : Нар. младеж, 1956. - 175 с. : с ил. ; 25 см. - (Библиотека Нашето героично минало)
 
Конкурс на тема: Какво е за вас детството: спомен от вчера, щастие – днес, пламък – и утре?
във връзка с нея какво мислите за следното послание:
 
В съня ти – замък
как грее само,
като комета.
Бъди детето!
 
Голям щом станеш,
хвърчило хванеш.
Макар за кратко
при мама, татко
 
ти пак се връщаш
в небесна къща,
стаила дните
посред звездите!
 
И ненаситен,
в теб радост свети!
Жадуваш скрито
да си детето!
 
ФОРМА – есе, разказ, стихотворение, научно съобщение, интервю, репортаж, реферат, народопис, предание, легенда, епос, фотоматериали, рисунки, миниатюри, презентации и др.
ИЗИСКВАНИЯ:
Обем на текста до 10 000 знака (5 стр.)
За рисунките – формат А 3. Техника по избор.
За снимките – желателно е да са цветни.
Възрастови групи: до 12 г.; до 14 г.; до 18 г.; над 18 г.
(ученици, студенти, учители, родители и др.) 
След творбите, които ни изпращате, запишете: името си, възраст, училище, адрес, телефон, професия.
 
Творбите могат да се изпращат от 10.02.2016 г. до 30.12.2016 г. на адрес:  София 1574,  ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“  № 60, вход Г, ет. 6, ап. 30,    Фондация „Свети Евтимий Патриарх Български“ (За конкурса)  или  по email:  lili34@abv.bg (Лили Спасова) margab.d@abv.bg (Маргарита Братанова), m_dankova@abv.bg  (Марияна Данкова) и iuli13@mail.bg (Григор Константинов).
Резултатите ще бъдат обявени на 20.01.2017 г., (Деня, в който Българската православна църква почита паметта на Свети Патриарх Евтимий), като отличилите се ще бъдат наградени.