Набира лица за длъжности по проект BG051PO001-4.3.04-0046

Краен срок: 2013.05.13

Обявление
 
Национална художествена академия, в качеството си на бенефициент по проект BG051PO001-4.3.04-0046 „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“, схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007–2013 и във връзка със Заповед № 0102-О от 22.04.2013 година.
Набира лица за следните длъжности
1. Технически сътрудник „Дигитализация и въвеждане на е-материали“ – 1 бр.
2. Сътрудник „Разработване на учебно съдържание“ – 3 бр.
Обявление
Заявление до Ректора на НХА за участие в конкурса (по образец)
Декларация
 
Одобрени кандитати
по проект „Въвеждане на електронното дистанционно обучение като интегриран елемент на висшето образование, осъществявано от Националната художествена академия“ за позициите –
 
Сътрудник „разработване на учебно съдържание“
1. Александър Кирилов Кирилов
2. Лилия Павлова
3. Станислава Врабчева
4. Галина Митева
 
Сътрудник „Дигитализация и въвеждане на е-метериали“
1. Панайот Мирчев Велковски
 
Лицата ще бъдат уведомени за датата на  сключване на договори.