Композиция – окопите

Виж по - голяма
Композиция – окопите
1915
м.б., пл.
II - 128
55 х 38,5 см

Още от този автор