Лукреция Романа

Виж по - голяма
Лукреция Романа
1898 г.
м.б., пл.
инв. № II - 263
170 х 80 см

Още от този автор