Портрет на мъж с птици

Виж по - голяма
Портрет на мъж с птици
ср. на 20-те г. на ХХ в.
гваш, хартия
I - 1 - H IV - 62
48 х 31,4 см

Още от този автор