Европейски алианс на академиите

2020.10.15

По покана на Академията за изкуствата в Берлин (Akademie der Künste) от 8 до 10 октомври 2020 г. се проведе международна конференция, на която 70
представители на европейски художествени академии и културни институции се събраха, за да инициират съвместния проект „Европейски алианс на академиите“ (https://allianceofacademies.eu), имащ за цел да ги обедини в транснационална мрежа, която да защитава свободата на изкуството. На престижния форум България бе представена от две институции - Национална художествена академия в лицето на ректора проф. Янков и от Съюза на българските художници. Проф. Георги Янков взе участие в онлайн дискусиите, предшестващи подписването на съвместен манифест, в който членовете на Алианса формулираха своите отговорности и ангажименти, както и конкретните възможности за бъдещо сътрудничество.
 
Проектът се осъществява в рамките на германското председателство на Съвета на ЕС и с подкрепата на комисаря по културата и медиите на Федералното
правителство на Германия, проф. Моника Грютерс.
 
Съвместния манифест, приет в края на конференцията, можете да прочетете на
български език тук: https://allianceofacademies.eu/manifest/?lang=bg

Сподели