Конкурс за учители и асистенти в „Лятна академия за деца и ученици“ 2022

2022.05.18

Проектът е част от Календара на значимите културни събитие на Столична община и част от Културния календар на Община Бургас.
 
Националната художествена академия (НХА) и Фондация Св. Пимен Зографски обявяват конкурс по документи за набиране на екип от студенти за участие в тринадесетото издание на културно-образователния проект на НХА – ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ КЪМ НХА – 2022.
 
Проектът ще се проведе, в Бургас, от 27.06. до 25.07 2022 и в София, през целия менец август. (1-31.08.2022)
 
Лятната академия за деца и ученици е дългосрочен проект, който предоставя възможност за интензивна практика на неформални творчески и образователни стратегии и методики за извънкласна работа с деца и ученици. За 13 години, в проекта са участвали над 150 студента, повечето от които успешно са продължили да практикуват придобития опит като преподаватели в държавни и частни училища или са създали свои школи за творчески занимания с деца. Проектът се провежда в сътрудничество със Студентски съвет към НХА.
Тринадесетото издание на ЛАДУ ще премине под знака на 140-годишнината на Владимир Димитров – Майстора.
 
Кандидатства се за две позиции: учител и асистент.
 
За Бургас ще се избере екип от 15 души, а за София екип от 25 души.
 
В конкурса могат да участват всички студенти от НХА (бакалаври, магистри и докторанти). 
 
Ангажираност: Екипът на ЛАДУ е ангажиран с подготовката, провеждането и  финализирането на проекта. Което означава ангажираност през целия период на провеждане, плюс 3 дни, преди старта и 2 дни, след приключването на проекта. Студентите работят на две смени: сутрешна – от 8:30 до 13:30 и следобедна от 13:30 до 18:30. С одобрените студенти ще се сключи Граждански договор с приложена Длъжностна характеристика. 
Заплащане: Заплащането е по договаряне и е свързано с различните типове задължения и отговорности. За допълнителна ангажираност, по време на реализацията на проекта, се калкулират допълнителни суми. Заплащането е пряко свързано с времето на участие и с качеството на резултата.
 
Кандидатстване:
1. За позицията учител могат да кандидатстват докторанти и магистри, притежаващи свидетелство за педагогическа правоспособност и бакалаври последна година (IV курс), с втора специалност  „Теория и практика на художественото образование“.
 
2. За позицията асистент могат да кандидатстват всички студенти бакалаври. Опитът в работата с деца в неформална обстановка е предимство.
 
Необходими документи за позицията учител:
1. Мотивационно писмо. 
2. Практически урок на тема „Картините на Майстора – вдъхновение за детско творчество“ през изразните средства на титулярната специалност на кандидата.
Необходими документи за позицията асистент:
1. Мотивационно писмо.
Забележка: В Мотивационното писмо, освен текстова част трябва да има задължително следните данни: телефон и имейл за връзка, да 5 бр. снимки на лично творчество и да е посочено изрично за къде се кандидатства – Бургас или София.
 
Забележка: За участие в ЛАДУ - Бургас могат да кандидатстват студенти от НХА филиал Бургас и студенти от НХА София, които са от Бургас.
 
Срок за кандидатстване – 05.06.2022
 
Кандидатурите се изпращат на електронен адрес mrialand_1958@abv.bg 
 
За повече информация: Мария Ландова,  0888148715

Сподели