Лятна творческа резиденция в „Дом Витгенщайн“ - Виена

2016.09.08

На 13.09. от 19:00 часа в галерията на Българския културен институт „ Дом Витгенщайн“ във Виена се открива изложба на дипломанти от НХА, номинирани за творческа специализация от комисия, по време на изложбата на дипломираните бакалаври, випуск 2015/2016 г. Това са: Явор Костадинов, Павлина Обретенова, Станислава Аршинкова, Анелия Петрова и Гергана Лазарова – Рънкъл. Авторите са представители на различни специалности, а именно – „Живопис“, „Графика“, „Текстил – изкуство и дизайн“ и „Сценография“, което наред с различната им индивидуалност и стилова ориентация  определя спецификата на творбите им. 
 
Живописта на Явор Костадинов проявява предпочитание към аскетизма на цвета и синтезираната опростеност на мотива, които иконизират действителността в стабилна система от образи и знаци. В този случай, природата е само повод за емоционална интерпретация, при която художникът до голяма степен се отдалечава от наратива на външното подобие.
 
Графичните послания на Павлина Обретенова и Станислава Аршинкова постигат въздействие и смисъл с различен изразен потенциал и създават един имагинерен свят, възможен само през погледа на художника. В този тип творби изисканият естетизъм на формата намира адекватна реализация извън обективния модус на пряката фигуративност.
 
Текстилните пана на Анелия Петрова насочват вниманието към един типологичен за българското изкуство процес на позитивен диалог с наследството, изразяващ отношението на личността към архетипните знаци на колективната мисловност. Така макар и по различен начин, авторите извеждат на първо място интелектуалния прочит при общуването с реалността, като смисълът се разкрива в променените отношения между изобразените обекти и новото им художествено значение.
 
Тази експозиция е поредното културно събитие, което се осъществява във Виена с партньорското участие на „Дом Витгенщайн“, който отваря своето духовно пространство за представянето на българското изкуство. Поредицата от ежегодни изложби вече съумя да изгради благоприятна среда за диалог между българските артисти и местната публика. Академията ще бъде представена от авторите на изложбата и доц.д-р Бойка Доневска, ръководител на отдел „Изложбена дейност“ на НХА.

Сподели