Общо събрание на НХА

2022.05.20

Общо събрание на НХА
02.06.2022 г. (четвъртък), 14:00 часа
 
Проектодневен ред:
1. Годишен отчетен доклад на Ректора на НХА за 2020 г.
2. Разни

Файлове за изтегляне

Сподели